Waar staan we nu?

Maandag 16 januari 2017 hebben de gemeenteraden van Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn het Herindelingsontwerp en het bijbehorende plan van aanpak voor de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier per 1 januari 2019 vastgesteld. Dinsdag 17 januari 2017 heeft de gemeenteraad van Winsum dit Herindelingsontwerp vastgesteld. Een deel van de gemeente Winsum, te weten de dorpen Ezinge, Feerwerd en Garnwerd, die in het Middag-Humsterland liggen, gaat met ingang van 1 januari 2019 over naar de gemeente Westerkwartier. Het gehele Middag-Humsterland wordt onderdeel van de nieuwe gemeente Westerkwartier. Dit is verwerkt in het Herindelingsontwerp.

Zienswijzen
Inwoners, ondernemers, buurgemeenten, maar ook andere belangstellenden kunnen de gemeenten laten weten, wat ze van de herindeling vinden. Ze kunnen hiervoor een zienswijze indienen. Dit kan tot en met 20 maart 2017.

Verdere planning
De raden besluiten of en hoe zij deze zienswijzen in het Herindelingsontwerp verwerken. Vanaf dat moment heet het Herindelingsontwerp formeel een Herindelingsadvies. Dit advies gaat naar Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Die sturen het met hun advies door naar de minister. Daarna volgt de procedure om te komen tot een nieuwe wet voor de nieuwe gemeente.

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter