Verkiezingen

Een nieuwe gemeente krijgt een nieuwe gemeenteraad. Voor de samenvoeging op 1 januari 2019, zijn op 21 november 2018 de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente. De nieuwe gemeenteraad kan dan meteen na de herindeling van start. De gemeenteraadsverkiezing komt in plaats van de landelijke gemeenteraadsverkiezingen. De gebruikelijke termijn van vier jaar voor de gemeenteraad wijkt daardoor bij een gemeentelijke herindeling iets af.

Woensdag 21 november 2018 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Westerkwartier. Deze nieuwe gemeente ontstaat per 1 januari 2019 door samenvoeging van de huidige gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en het gebied Middag (Ezinge, Feerwerd en Garnwerd), dat nu nog bij de huidige gemeente Winsum hoort.

Stempas en legitimatiebewijs

Iedereen die mag stemmen, ontvangt uiterlijk 7 november 2018 een stempas. Deze stempas hebt u nodig om te kunnen stemmen. Daarnaast hebt u voor het stemmen ook een legitimatiebewijs nodig (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Uw legitimatiebewijs moet geldig zijn of is op de dag van de stemming, 21 november 2018, maximaal 5 jaar verlopen. Zonder stempas of legitimatiebewijs kunt u geen stem uitbrengen.

Waar en wanneer stemmen

U mag uw stem uitbrengen in ieder stembureau binnen de nieuwe gemeente Westerkwartier. Alle stembureaus zijn van 7.30 – 21.00 uur geopend. Hier vindt u een overzicht van de stembureaus waar u 21 november kunt stemmen.

Iemand anders laten stemmen

Bent u op de dag van de stemming niet in staat zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders machtigen voor u te gaan stemmen.
Onderhandse volmacht

Op de achterkant van uw stempas vult u de naam in van degene die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de huidige gemeente Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn of het gebied Middag woont en ook een stempas heeft ontvangen. De gemachtigde mag niet meer dan twee machtigingen aannemen en moet de stemmen gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen.

Let op! De gemachtigde moet ook (een kopie van) een geldig of maximaal 5 jaar verlopen legitimatiebewijs van u meenemen.

Schriftelijke volmacht

Verblijft u al buiten de gemeente op het moment dat de stempas op uw deurmat valt, dan kunt u de volmacht niet meer persoonlijk overdragen. In dat geval kunt u het van tevoren schriftelijk regelen door een volmachtformulier in te vullen. Het formulier moet uiterlijk 16 november ingevuld en ondertekend ontvangen zijn door uw woongemeente.

De gemachtigde krijgt voor de verkiezingen een volmachtbewijs toegestuurd. De gemachtigde mag maximaal twee machtigingen aannemen. Ook moet de gemachtigde de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen. Een eenmaal gegeven volmacht intrekken, is niet mogelijk.

Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u versturen naar uw eigen, huidige woongemeente, t.a.v. “verkiezingen”. Mensen die een volmacht aanvragen en in de huidige gemeente Winsum wonen, moeten dus ook in Winsum het formulier inleveren.

Centraal stembureau stelt kandidatenlijsten en nummervolgorde vast

Op 12 oktober 2018 heeft het centraal stembureau in een openbare zitting besloten over de nummering en geldigheid van de kandidatenlijsten van de partijen, die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van het Westerkwartier. Van de zitting is een proces-verbaal opgemaakt. In het proces-verbaal staan de geldig verklaarde kandidatenlijsten.

Het proces-verbaal ligt ter inzage bij het team Burgerzaken in het gemeentehuis in Leek. Het is ook online te bekijken:
Kandidatenlijsten en Lijstnummering Gemeenteraadsverkiezingen Westerkwartier (pdf, 123 kB)

Belanghebbenden en kiezers kunnen tegen de beslissing van het centraal stembureau beroep indienen bij de Raad van State. Dit kan tot en met 16 oktober 2018. Uiterlijk 6 dagen na ontvangst van het beroepschrift doet de Raad van State uitspraak.

Centrale stemopneming verkiezingen

De Raadsgroep Herindeling Westerkwartier heeft tijdens de vergadering van 12 juli 2018 een positief advies afgegeven om voor de verkiezingen van 21 november 2018 deel te nemen aan het experiment centraal stemmen.

De gemeente Leek heeft het grootste inwonertal van de vier fuserende gemeenten in het Westerkwartier en is daarom belast met de organisatie van de verkiezingen voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Westerkwartier. Deze gemeente is benaderd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met het verzoek om mee te doen aan een experiment met het centraal tellen van stembiljetten.

Deze werkwijze houdt in, dat op de dag van de verkiezing in alle stemlokalen afzonderlijk alleen een voorlopige telling op partijniveau plaats vindt. Deze voorlopige uitslag wordt al op de verkiezingsdag bekend gemaakt.

Het uitsplitsen van de stemmen naar de afzonderlijke kandidaten vindt echter pas de volgende dag plaats op één locatie, met inzet van frisse krachten en beter zicht van de organisatie op de telprocedure. Door deze stemopneming centraal uit te voeren is het proces efficiënter, beter controleerbaar en transparanter. Hierdoor is de kans kleiner dat een hertelling noodzakelijk is.
De gemeenteraad van Leek, die formeel bevoegd is om een besluit tot deelname te nemen, heeft inmiddels toestemming gegeven voor het experiment.

Verkiezingsdebatten

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing van 21 november aanstaande organiseren diverse organisaties debatten in het Westerkwartier. Houd voor meer informatie over waar en wanneer de debatten zijn en waarover deze gaan, de kanalen van de politieke partijen en de lokale media in de gaten.

Hieronder een overzicht van de bij ons bekende verkiezingsdebatten:

Datum Naam Organisator Tijd Locatie
29-10-18 Groet & ontmoet Bibliotheken Westerkwartier 19:30-21:30 Bibliotheek Grootegast
31-10-18 Groet & ontmoet Bibliotheken Westerkwartier 19:30-21:30 Bibliotheek Zuidhorn
6-11-18 Groet & ontmoet Bibliotheken Westerkwartier 19:30-21:30 Bibliotheek Marum
9-11-18 Groet & ontmoet Bibliotheken Westerkwartier 19:30-21:30 Bibliotheek Leek
13-11-18 Het Grote Lijsttrekkersdebat De Streekkrant 20:00 Rodenburgh theater, Leek
19-11-18 DvhN Lijsttrekkersdebat Dagblad van het Noorden 20:00 BaronTheater, Opende

 

Speciale Verkiezingskrant voor gemeenteraadsverkiezingen Westerkwartier

Dinsdag 13 november wordt huis-aan-huis in het Westerkwartier een speciale Verkiezingskrant verspreid. De krant is een uitgave van uitgeverij Media Totaal Noord, die onder meer De Streekkrant en De Krant uitgeeft. Voor de realisatie is samengewerkt met de vier gemeenten. In de krant staat informatie over de negen politieke partijen, die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november in het Westerkwartier. Zo staan er interviews in met de lijsttrekkers en reageren de partijen op stellingen over diverse thema’s, die spelen in het Westerkwartier. Ook de huidige burgemeesters en de beoogd griffier komen aan het woord in deze krant. Daarnaast staat er ook praktische informatie in over het stemmen en de locaties van de stembureaus.

Digitale stemhulp

Naast de Verkiezingskrant is er ook een digitale stemhulp voor de gemeenteraadsverkiezingen in het Westerkwartier. Deze is te vinden op https://westerkwartier.mijnstem.nl.

Mochten inwoners onverhoopt geen Verkiezingskrant hebben ontvangen (na 13 november), dan kunnen ze contact opnemen met Media Totaal Noord via telefoonnummer 050-4065040 of per mail bezorgklachten@media-totaal.nl of het melden via whatsapp op 06-55 80 11 99. De Verkiezingskrant is ook digitaal beschikbaar.

Centraal stembureau stelt lijsten en nummervolgorde vast

Vrijdag 12 oktober stelt het Centraal stembureau om 16.00 uur de lijsten vast van de 9 partijen, die aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen van 21 november aanstaande. Ook wordt dan door loting de plaats van de 3 partijen, die voor het eerst aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen vastgesteld. Het gaat daarbij om VZ Westerkwartier, Sterk Westerkwartier en 50+. De landelijke partijen die in 2014 in Leek deelnamen aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn de nummers 1 tot en met 6 toebedeeld. Het vaststellen van de lijsten en de loting is openbaar en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Leek (Tolberterstraat 66).

Online stemhulp voor verkiezingen Westerkwartier

Kiezers in het Westerkwartier kunnen online stemhulp krijgen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Inwoners mogen op 21 november 2018 naar de stembus om de nieuwe gemeenteraad te kiezen. Per 1 januari 2019 gaan de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en een deel van Winsum samen.

Met de stemhulp zien kiezers welke politieke partijen het meest met hun eigen standpunten overeenkomen. De partijen hebben zelf de stellingen gekozen en hun positie bepaald. Bij elke stelling is een toelichting per partij te lezen. In opdracht van de Westerkwartiergemeenten heeft Citisens de stem-hulp gemaakt.

De stemhulp is te vinden op https://westerkwartier.mijnstem.nl.

Verkiezingsavond gemeente Westerkwartier in De Postwagen Tolbert

Woensdag 21 november organiseren de gemeenten Grootegast, Leek, Marum een Zuidhorn de Verkiezingsavond in De Postwagen, Hoofdstraat 53 in Tolbert. Deze avond staat geheel in het teken van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van de nieuwe gemeente Westerkwartier. Gedurende de avond worden de voorlopige uitslagen per stembureau bekendgemaakt. Okkie Smit, bekend van RTV Noord, presenteert de avond. Sijtse Scheeringa zorgt voor de muzikale omlijsting. Deze avond is voor iedereen vrij toegankelijk. De zaal is open vanaf 20.45 uur.

Duidingsbijeenkomst over uitslag gemeenteraadsverkiezingen Westerkwartier

Vrijdag 23 november aanstaande organiseren de vier Westerkwartiergemeenten samen met de politieke partijen een duidingsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst geven de lijsttrekkers aan wat zij van de uitslag vinden. Daarnaast geven de partijen aan op welke wijze de coalitievorming van start kan gaan.

De duidingsbijeenkomst is het eerste wapenfeit van de dan nog niet officieel geïnstalleerde gemeenteraad. Eerder op de dag maakt het centraal stembureau de verkiezingsuitslag op individueel niveau bekend. Op dat moment weten de partijen wie hen per 1 januari 2019 gaan vertegenwoordigen in de raad.

De bijeenkomst is openbaar en begint vrijdag 23 november om 16.00 uur in het gemeentehuis van Leek. Burgemeester Berend Hoekstra van de gemeente Leek zit de bijeenkomst voor.

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter