Veelgestelde vragen

Voorzieningen

Dit is primair aan de schoolbesturen om te beslissen. Krimpende leerlingenaantallen maken dit lastig, aangezien de bekostiging door het Rijk gebonden is aan een bepaalde ondergrens van leerlingenaantallen. Streven is uiteraard om basisonderwijs voor alle inwoners toegankelijk en bereikbaar te houden. Daarbij is uiteraard ook kwaliteit van onderwijs van groot belang.

Category: Voorzieningen

Het herindelingsontwerp gaat uit van een organisatie en werkwijze die dichtbij de burger staat: dienstverlening dicht bij inwoners thuis en geen gemeentehuis. Denk hierbij aan de keukentafelgesprekken binnen het sociaal domein. De toenemende digitalisering en automatisering zorgt ervoor dat het steeds minder noodzakelijk wordt om naar “het gemeentehuis” te gaan voor de dienstverlening.

Category: Voorzieningen

Het aanvragen van een paspoort, ID-kaart en rijbewijs kan straks gewoon vanuit de bestaande gemeentehuizen. De vier gemeentehuizen in het Westerkwartier blijven open. Straks kun je in alle vier terecht.

Category: Voorzieningen

Load More

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter