Veelgestelde vragen

Gevolgen fusie

Ja, alle plaatsnamen behouden hun naam. Alleen de gemeentenamen veranderen in Westerkwartier. Woon je nu bijvoorbeeld in de plaats Leek in de gemeente Leek, dan blijft je postadres en woonplaats Leek.

Category: Gevolgen fusie

Een herindeling is vooral een bestuurlijke en organisatorische verandering. Door met elkaar samen te gaan, ontstaat een sterkere gemeente die beter in staat is de gemeentelijke diensten te leveren. Ook wordt de gemeente een krachtige partner voor maatschappelijke instellingen, ondernemers en andere overheden. Uitgangspunt is dat inwoners zo min mogelijk last en zo veel mogelijk voordeel ondervinden van de herindeling. Uiteindelijk gaat een inwoner dit merken.

De nieuwe gemeenteraad neemt beslissingen die effect hebben op de dienstverlening (zoals het aanvragen van reisdocumenten), de woonlasten (zoals de belastingen) en voorzieningen (zoals een sporthal). In de besluitvorming wordt ook de input van inwoners meegenomen. Hiervoor zijn twee bijeenkomsten, de W-500, georganiseerd. Ook is er een enquête uitgezet. Verder kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor het burgerpanel.

Category: Gevolgen fusie

Er zijn zeker voordelen voor de inwoners, denk bijvoorbeeld aan een betere kwaliteit van de dienstverlening en van het bestuur.

Category: Gevolgen fusie

In het door de gemeenteraden aangenomen Herindelingsontwerp staat dat de nieuwe gemeente ‘dichtbij’ inwoners wil zijn. Bereikbaarheid, persoonlijk contact en nabije dienstverlening staan voor de nieuwe gemeente centraal. Over de invulling hiervan wordt nagedacht met onder andere dorpsverenigingen.

Category: Gevolgen fusie

Load More

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter