Veelgestelde vragen

Algemeen over herindeling

Op 1 januari 2019 gaan de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn herindelen tot één gemeente Westerkwartier. Ook het ‘Middag’ deel van de gemeente Winsum gaat over naar de gemeente Westerkwartier. De herindeling zorgt voor een bestuurlijk sterke gemeente, in een streek die van oudsher aan elkaar verbonden is. Deze gemeente is klaar voor de toekomst met moderne, kwalitatief goede, persoonlijke dienstverlening voor alle inwoners, instellingen en het bedrijfsleven, tegen zo laag mogelijke kosten.

De gemeente Westerkwartier wil een aantrekkelijke gemeente worden om in te wonen, werken en recreëren, waarin de onderlinge betrokkenheid en zelfstandigheid van de inwoners voorop staat.

De vier gemeenteraden in het Westerkwartier hebben in mei 2013 het rapport Grenzeloos Gunnen besproken. De gemeenten staan in de nabije toekomst voor grote opgaven op onder meer het gebied van het sociaal domein, economie en werkgelegenheid. Dit vraagt om een grotere bestuurskracht en vormt de inhoudelijke aanleiding voor de herindeling.

De gemeenteraden in het Westerkwartier zien de noodzaak tot herindeling en hebben hier alle vier in november 2015 een besluit over genomen. De definitieve herindelingsdatum is vastgesteld op 1 januari 2019.

De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn én de voormalige gemeente Ezinge (ook wel ‘Middag’ genoemd) gaan op 1 januari 2019 op in één gemeente. De voormalige gemeente Ezinge is het oostelijk gedeelte van nationaal landschap Middag-Humsterland en bevat de dorpen Ezinge, Feerwerd en Garnwerd. Tot 2019 behoort dit deel van Middag-Humsterland tot de gemeente Winsum, na 1 januari 2019 behoort het tot de nieuwe gemeente Westerkwartier. Dit naar aanleiding van een volksraadpleging waarin een meerderheid van het Middag-Humsterland zich heeft uitgesproken om bij het Westerkwartier gevoegd te worden.

De nieuwe gemeente heeft een duidelijke afbakening. De gemeente heeft het Reitdiep als natuurlijke grens en wordt verder begrenst door de gemeente Groningen en de provincies Drenthe en Fryslân. Gemeente Westerkwartier heeft straks zo’n 62.500 inwoners, bestaat uit 369 km² en bevat 41 dorpen. De nieuwe gemeente beslaat ongeveer hetzelfde gebied als de gelijknamige regio in de 16e eeuw.

Het Middag-Humsterland ligt nu verspreid over twee gemeenten. Vanuit het gebied is regelmatig aangegeven dat het Middag-Humsterland na de herindeling in één gemeente moet komen te liggen.
De gemeente Winsum en Zuidhorn hebben van de inwoners zelf willen horen of zij dit wenselijk vinden en zo ja, in welke gemeente het Middag-Humsterland moet komen te liggen. De volksraadpleging heeft een heldere uitslag opgeleverd. 76% van de inwoners van het Middag-Humsterland wil dat dit in een gemeente moet komen te liggen. 92% van deze groep inwoners vindt dat dat het Westerkwartier moet zijn.

In het Herindelingsontwerp wordt uitgelegd dat er gekozen is voor de naam Westerkwartier. Deze naam is ingeburgerd en cultuurhistorisch ingeslepen. Bovendien duidt het aan om welk deel van de provincie Groningen het gaat en hoe de grenzen liggen.

Load More

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter