Worden de gemeenten onder financieel toezicht gesteld?

De provincie heeft een toezichthoudende rol op de gemeentefinanciën. In het geval van een herindeling is er sprake van toezicht op bepaalde besluiten waarbij sprake is van nieuwe investeringen. Dit om te voorkomen dat een gemeente eventueel nog grote uitgaven doet die tegen het belang ingaan van de nieuw te vormen fusiegemeente. De gemeenten maken hierover ook met elkaar afspraken zodat ze elkaar goed informeren en investeringen met elkaar afstemmen.

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter