Wat merk ik van de fusie?

Een herindeling is vooral een bestuurlijke en organisatorische verandering. Door met elkaar samen te gaan, ontstaat een sterkere gemeente die beter in staat is de gemeentelijke diensten te leveren. Ook wordt de gemeente een krachtige partner voor maatschappelijke instellingen, ondernemers en andere overheden. Uitgangspunt is dat inwoners zo min mogelijk last en zo veel mogelijk voordeel ondervinden van de herindeling. Uiteindelijk gaat een inwoner dit merken.

De nieuwe gemeenteraad neemt beslissingen die effect hebben op de dienstverlening (zoals het aanvragen van reisdocumenten), de woonlasten (zoals de belastingen) en voorzieningen (zoals een sporthal). In de besluitvorming wordt ook de input van inwoners meegenomen. Hiervoor zijn twee bijeenkomsten, de W-500, georganiseerd. Ook is er een enquête uitgezet. Verder kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor het burgerpanel.

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter