Waarom willen de gemeenten samen verder als één gemeente?

Op 1 januari 2019 gaan de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn herindelen tot één gemeente Westerkwartier. Ook het ‘Middag’ deel van de gemeente Winsum gaat over naar de gemeente Westerkwartier. De herindeling zorgt voor een bestuurlijk sterke gemeente, in een streek die van oudsher aan elkaar verbonden is. Deze gemeente is klaar voor de toekomst met moderne, kwalitatief goede, persoonlijke dienstverlening voor alle inwoners, instellingen en het bedrijfsleven, tegen zo laag mogelijke kosten.

De gemeente Westerkwartier wil een aantrekkelijke gemeente worden om in te wonen, werken en recreëren, waarin de onderlinge betrokkenheid en zelfstandigheid van de inwoners voorop staat.

De vier gemeenteraden in het Westerkwartier hebben in mei 2013 het rapport Grenzeloos Gunnen besproken. De gemeenten staan in de nabije toekomst voor grote opgaven op onder meer het gebied van het sociaal domein, economie en werkgelegenheid. Dit vraagt om een grotere bestuurskracht en vormt de inhoudelijke aanleiding voor de herindeling.

De gemeenteraden in het Westerkwartier zien de noodzaak tot herindeling en hebben hier alle vier in november 2015 een besluit over genomen. De definitieve herindelingsdatum is vastgesteld op 1 januari 2019.

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter