Krijg ik nog inspraak in het fusietraject?

Tijdens het traject vinden er informatiesessies met inwoners plaats. In 2016 zijn er twee W-500 bijeenkomsten georganiseerd om input van bewoners en belangstellenden te verzamelen. Ook is er onder de inwoners in 2016 een enquête uitgezet. Van 23 januari 2017 tot 20 maart 2017 is het mogelijk een zienswijze in te dienen op het Herindelingsontwerp. In 2017 start een burgerpanel waar inwoners zich voor kunnen aanmelden. Daarnaast wordt er nog in gesprek gegaan met de dorpsverenigingen.

Aanmelden nieuwsbrief

E-mailadres:*
Facebook
Twitter