Krijg ik nog inspraak in het fusietraject?

Tijdens het traject vinden er informatiesessies met inwoners plaats. In 2016 zijn er twee W-500 bijeenkomsten georganiseerd om input van bewoners en belangstellenden te verzamelen. Ook is er onder de inwoners in 2016 een enquête uitgezet. Van 23 januari 2017 tot 20 maart 2017 was het mogelijk een zienswijze in te dienen op het Herindelingsontwerp. In 2017 is een burgerpanel gestart waar inwoners zich voor kunnen aanmelden.

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter