Blijven de lagere scholen in alle kernen gehandhaafd?

Dit is primair aan de schoolbesturen om te beslissen. Krimpende leerlingenaantallen maken dit lastig, aangezien de bekostiging door het Rijk gebonden is aan een bepaalde ondergrens van leerlingenaantallen. Streven is uiteraard om basisonderwijs voor alle inwoners toegankelijk en bereikbaar te houden. Daarbij is uiteraard ook kwaliteit van onderwijs van groot belang.

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter