Wie wordt de burgemeester van de nieu...

De nieuwe burgemeester wordt benoemd door de nieuwe gemeenteraad. Daar komt een vacature voor. Het is gebruikelijk dat na de herindeling de provincie een waarnemend burgemeester benoemt.

Wanneer zijn de gemeenteraadsverkiezi...

Een nieuwe gemeente krijgt een nieuwe gemeenteraad. Voor de samenvoeging op 1 januari 2019, zijn op 21 november 2018 de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente. De nieuwe gemeenteraad kan dan meteen na de herindeling van start. De gemeenteraadsverkiezing komt in plaats van de landelijke gemeenteraadsverkiezingen. De gebruikelijke termijn van vier jaar voor de gemeenteraad wijkt […]

Hoe wordt de nieuwe gemeenteraad same...

Er worden nieuwe verkiezingen gehouden. Het aantal zetels/gemeenteraadsleden wordt bepaald aan de hand van het inwoneraantal van de nieuwe gemeente. In de nieuwe gemeente wonen straks zo’n 62.500 inwoners. Bij een gemeente van die omvang hoort een aantal van 33 raadsleden. De nieuwe gemeenteraad beslist straks over dezelfde soort zaken als de huidige raden nu […]

Gaan medewerkers van de gemeente hun ...

Nee, de vaste medewerkers van de organisaties worden opgenomen in de nieuwe gemeentelijke organisatie.

Worden de gemeenten onder financieel ...

De provincie heeft een toezichthoudende rol op de gemeentefinanciën. In het geval van een herindeling is er sprake van toezicht op bepaalde besluiten waarbij sprake is van nieuwe investeringen. Dit om te voorkomen dat een gemeente eventueel nog grote uitgaven doet die tegen het belang ingaan van de nieuw te vormen fusiegemeente. De gemeenten maken […]

Blijven de dorpen en kernen bestaan?

Het karakter en de identiteit van de bestaande kernen is niet afhankelijk van de omvang van de gemeente. De kernen blijven zichzelf. Op de bebouwde komborden blijven de namen van de dorpen en kernen staan, met daarbij de vermelding van de nieuwe gemeentenaam.

Komt er een nieuw logo?

Bij een nieuwe gemeente hoort een bijpassende huisstijl – logo, kleuren, vormen, lettertypen -, waaraan men de gemeente straks kan herkennen. Eind mei 2018 is de huisstijl van de nieuwe gemeente onthuld. Lees meer over de nieuwe huisstijl.

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter