Hoe gaat de herindeling in zijn werk?

Het herindelingsproces kent drie trajecten: 1. In het wettelijke traject vindt de bestuurlijke voorbereiding en besluitvorming plaats. Dit traject ligt vast en kent vooral formele stappen. 2. Het fusietraject gaat over de samenvoeging van de vier gemeentelijke organisaties. 3. In het verandertraject werken de gemeenten samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan een nieuwe […]

Krijg ik nog inspraak in het fusietra...

Tijdens het traject vinden er informatiesessies met inwoners plaats. In 2016 zijn er twee W-500 bijeenkomsten georganiseerd om input van bewoners en belangstellenden te verzamelen. Ook is er onder de inwoners in 2016 een enquête uitgezet. Van 23 januari 2017 tot 20 maart 2017 was het mogelijk een zienswijze in te dienen op het Herindelingsontwerp. […]

Komt er een referendum?

Nee. Een referendum over de herindeling is niet aan de orde.

Wat is een Herindelingsontwerp?

Het Herindelingsontwerp geeft de inhoudelijke onderbouwing en verantwoording van de voorgestelde herindeling. Het Herindelingsontwerp is de basis voor het Herindelingsadvies van de provincie aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In januari 2017 hebben de gemeenteraden van Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en de gemeenteraad van Winsum het Herindelingsontwerp vastgesteld. Het Herindelingsontwerp lag […]

Wie neemt het uiteindelijke besluit o...

Gemeentelijke herindeling vindt plaats op basis van de wet. Het uiteindelijke besluit wordt genomen door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer door in te stemmen met een wetsvoorstel, dat wordt voorbereid door het Kabinet. Het herindelingsadvies vormt de basis voor het wetsvoorstel.

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter