Raadsgroep

De Raadsgroep Herindeling Westerkwartier bestaat uit één lid per fractie van de vier gemeenteraden. De inhoudelijke behandeling van alle herindelingszaken vindt plaats in de Raadsgroepvergadering, de uitkomsten hiervan worden als advies aan de vier gemeenteraden gestuurd. Vervolgens vindt de daadwerkelijke besluitvorming in de vier gemeenteraden afzonderlijk plaats.

De Raadsgroep vergadert in principe elke maand. De eerste vergadering was op 2 juni 2015. Vanaf juni 2017 zijn de vergaderingen openbaar. De agenda voor de vergadering kunt u vanaf de vrijdag voor de vergadering vinden op de websites van de vier Westerkwartiergemeenten en op deze website. Voor aanwezige belangstellenden is er gelegenheid gebruik te maken van algemeen spreekrecht of in te spreken over een te behandelen onderwerp. U kunt maximaal drie minuten het woord voeren. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht dan verzoeken wij u dit uiterlijk om 12.00 uur op de dag van de vergadering kenbaar te maken door het sturen van een e-mail aan het secretariaat van de Raadsgroep Herindeling: k.buursma@marum.nl. Telefonisch aanmelden via 0594 – 64 13 33 is ook mogelijk.

De verslaglegging wordt na vaststelling in de volgende vergadering openbaar gemaakt. Voor de vergaderingen hebben de vier raden op 24 mei 2017 de Verordening op de Raadsgroep Herindeling Westerkwartier vastgesteld. U kunt deze verordening online inzien (pdf, 230 kB).

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter