Middag

Het gebied Middag-Humsterland ligt nu nog in twee gemeenten: deels in Winsum en deels in Zuidhorn. Per 2019 gaat de gemeente Winsum op in de nieuwe gemeente ‘Het Hogeland’, samen met de gemeenten De Marne, Bedum en Eemsmond. Gemeente Zuidhorn gaat dan op in de nieuwe gemeente ‘Westerkwartier’, samen met de gemeenten Grootegast, Leek en Marum. Na de herindeling wordt Middag-Humsterland in zijn geheel ingedeeld bij de gemeente Westerkwartier. De gemeenteraden van Winsum en Zuidhorn hebben dit besloten, nadat een volksraadpleging is gehouden onder de inwoners van Middag-Humsterland.

Geïnformeerd

Natuurlijk worden inwoners van het gebied geïnformeerd over en betrokken bij de veranderingen. Voor de overdracht van het gebied Middag stelden de gemeenten een projectgroep samen, die ervoor zorgt dat de overgang van de gemeente Winsum naar de gemeente Westerkwartier zorgvuldig gebeurt. Een stuurgroep, met daarin vertegenwoordigers vanuit de colleges van Westerkwartier en Het Hogeland, ziet op het proces toe.

Praktische zaken

De Westerkwartiergemeenten werken samen met de gemeente Winsum aan een goede voorbereiding op de overgang van uw oude naar uw nieuwe gemeente. Het gaat hierbij vooral om praktische zaken. Er wordt bijvoorbeeld gezorgd dat het huisvuil in uw gebied ook vanaf 1 januari wordt opgehaald, dat uitkeringen gewoon worden betaald, dat het groen wordt onderhouden enzovoort. Veel beleidszaken kunnen pas na 1 januari 2019 worden geregeld, omdat de nieuwe gemeenteraad van het Westerkwartier hierover moet besluiten.

Verkiezingen

Op 21 november a.s. vinden verkiezingen plaats voor de nieuwe gemeenteraad. Als inwoner van de toekomstige gemeente Westerkwartier mag u dan stemmen voor de nieuwe gemeenteraad van deze gemeente. Informatie over de gang van zaken rondom het stemmen ontvangt u in het najaar vanuit de gemeente Westerkwartier.

Organisaties met subsidie

Alle organisaties die een jaarlijkse subsidie ontvangen vanuit de gemeente Winsum kunnen dit najaar hun subsidie voor het jaar 2019 nog aanvragen bij de gemeente Winsum. Dat kan op dezelfde manier en volgens dezelfde regels als voorheen. In de loop van 2019 verstrekt de gemeente Westerkwartier meer informatie over de aanvraag voor het jaar 2020.

Mensen met een PGB of Wmo-voorziening

Op dit moment brengen we in kaart wat de overgang naar de gemeente Westerkwartier voor iedereen met een PGB of Wmo-voorziening gaat betekenen. Als u gebruik maakt van een PGB of een Wmo-voorziening, kunt u eind september/begin oktober een brief van de gemeente Winsum verwachten met meer informatie.

Leerlingenvervoer

Het leerlingenvervoer blijft tot aan de zomervakantie 2019 zoals u dat nu gewend bent. Het vervoer wordt verzorgd door dezelfde aanbieder en op dezelfde tijden. In het voorjaar van 2019 kunt u informatie verwachten van de gemeente Westerkwartier over het schooljaar 2019-2020.

Bijeenkomst 28 juni

Op donderdag 28 juni was er een feestelijke informatiemarkt in Garnwerd, die druk bezocht werd. De vragen, aandachtspunten en zorgen die op deze bijeenkomst aan ons zijn geuit kunt u binnenkort op onze websites vinden, voorzien van een reactie.

Op de hoogte blijven

U kunt op de hoogte blijven van de herindeling door de publicaties van de gemeente Westerkwartier te volgen in de Wiekslag. Ook vindt u alle informatie op de websites, Facebook– en Twitteraccounts van de gemeente Westerkwartier en de gemeente Winsum.
•Als u vragen heeft, kunt u deze mailen naar communicatie@westerkwartier.nl.
•Meer informatie vindt u deze website en www.winsum.nl.

Lees meer over Middag-Humsterland:

•Bent u woonachtig of werkzaam in het Middag-Humsterland en wilt u concreet meedenken én meedoen in de ontwikkeling van uw eigen regio? Neem dan contact op met Monique Schaminée via info@gcwk.nl of 0594 726002.
•Meer informatie over de ontwikkeling van het visiedocument vindt u in het bericht Middag-Humsterland neemt vervolg visiedocument in eigen handen.
•Lees meer over de Volksraadpleging Middag-Humsterland.
•Lees het nieuwsbericht ‘feestelijke informatiemarkt 28 juni’
Brief naar inwoners gebied Middag, juli 2018

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter