Meepraten

De gemeenten hechten veel waarde aan de mening van inwoners van het Westerkwartier over de nieuw te vormen gemeente. Een belangrijk onderdeel van het herindelingsproces is dan ook burgerparticipatie. Op diverse manieren worden inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrokken bij het Herindelingsontwerp.

Digitale enquête

Zo is er in het voorjaar van 2016 een digitale enquête uitgezet onder een representatief deel van de inwoners van het Westerkwartier. De resultaten daarvan zijn inmiddels bekend. Het volledige onderzoeksrapport kunt u als pdf-document inzien via de volgende link: https://herindeling.westerkwartier.nl/wp-content/uploads/2016/07/Enigma-Research-Rapportage-Herindeling-Westerkwartiergemeenten.pdf.

Interactieve bijeenkomsten

In juni 2016 zijn twee interactieve bijeenkomsten in Tolbert georganiseerd om inwoners en maatschappelijke organisaties te horen over de toekomst van het Westerkwartier. Het verslag van deze W-500 bijeenkomsten is als pdf-document te lezen via de volgende link: https://herindeling.westerkwartier.nl/wp-content/uploads/2016/07/Verslag-W-500.pdf.

Online burgerpanel

Begin 2017 is een online burgerpanel over het Westerkwartier gestart. Het panel wordt een paar keer per jaar ingezet om inwoners te bevragen over diverse onderwerpen. U kunt zich hier voor aanmelden op de volgende pagina: https://herindeling.westerkwartier.nl/2016/07/06/aanmelden-online-burgerpanel/.

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter