Documenten

Op deze pagina zijn alle belangrijke documenten over de herindeling te vinden.

Herindelingsontwerp
Het Herindelingsontwerp geeft de inhoudelijke onderbouwing en verantwoording van de voorgestelde herindeling. Het Herindelingsontwerp is de basis voor het Herindelingsadvies van de provincie aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit Herindelingsontwerp is op 16 januari 2017 door de gemeenteraden vastgesteld.
Herindelingsontwerp Westerkwartier (pdf, 209.97 KB)

Herindelingsadvies
Het Herindelingsadvies is door de gemeenteraden vastgesteld op 24 mei 2017 en is de definitieve versie van het Herindelingsontwerp, dat acht weken ter inzage heeft gelegen. Het Herindelingsadvies gaat langs de Gedeputeerde Staten van de provincie en daarna inclusief advies naar de minister. Daarna volgt een procedure om te komen tot een nieuwe wet voor de nieuwe gemeente. Op 21 november 2018 vinden vervolgens raadsverkiezingen plaats voor de nieuwe gemeente. De wet treedt 1 januari 2019 in werking.
Herindelingsadvies (pdf, 5 MB)
Bijlagen bij het Herindelingsadvies (pdf, 2 MB)

Plan van Aanpak
Het Plan van Aanpak gaat over hoe de vier gemeenten het herindelingsproces aanpakken. Dit Plan van Aanpak is op 16 januari 2017 door de gemeenteraden vastgesteld.
Plan van Aanpak (pdf, 139.18 KB)
Bijlage: Communicatieplan herindeling (pdf, 981.57 KB)
Bijlage: werkagenda gemeenteraden en werkplan griffie (pdf, 452.71 KB)

Kaderstellende notitie
De kaderstellende notitie is door de vier gemeenteraden aangenomen op 16 maart 2016. Hierin staan de hoofdlijnen van hoe de nieuwe gemeente eruit moet komen te zien. Denk bijvoorbeeld aan de gemeentenaam, de missie en de kerntaken.
Kaderstellende notitie (pdf, 541 KB)

Raadsgroep Herindeling
De Raadsgroep Herindeling bestaat uit één lid per fractie van de vier gemeenteraden. De inhoudelijke behandeling van alle herindelingszaken vindt plaats in de Raadsgroepvergadering, de uitkomsten hiervan worden als advies aan de vier gemeenteraden gestuurd. Op 24 mei 2017 is er een aangepaste verordening vastgesteld over de rol van de Raadsgroep Herindeling.
Aangepaste verordening Raadsgroep Herindeling (pdf, 230 kB)
– Een van de stukken die door de Raadsgroep is vastgesteld is de Visie op de nieuwe raad (pdf, 666 kB)
– Bekijk de pagina met alle besluitenverslagen

Aanmelden nieuwsbrief

E-mailadres:*
Facebook
Twitter