Verslag duidingsbijeenkomst

Vrijdag 23 november zijn de gekozen politieke partijen bij elkaar gekomen om de uitslag van de verkiezingen te duiden. Onder leiding van Berend Hoekstra hebben alle partijen aangegeven hoe zij de uitslag interpreteren.

Raadszaal Zuidhorn voorlopige locatie...

De Raadsgroep Herindeling Westerkwartier heeft 12 juli 2018 besloten om de raadsvergaderingen van de nieuwe gemeente Westerkwartier met ingang van januari 2019 voorlopig in de raadszaal van Zuidhorn te houden.

Pitches stand van zaken raadswerkgroe...

Donderdag 12 april 2018 organiseren de raden van de gemeenten in het Westerkwartier een pitch over de stand van zaken van de raadswerkgroepen. Deze openbare informatiebijeenkomst vindt plaats van 20.00 – 20.45 uur in het gemeentehuis van Marum, Molenstraat 45 te Marum.

Unanieme Raadsgroep: Jan de Jonge kwa...

De Raadsgroep Herindeling heeft donderdag 8 februari unaniem besloten om Jan de Jong te benoemen als kwartiermaker en beoogd griffier van de nieuwe gemeente Westerkwartier.

Vergaderschema Raadsgroep Herindeling...

De Raadsgroep Herindeling Westerkwartier bestaat uit één lid per fractie van de vier gemeenteraden. Bekijk op deze pagina het vergaderschema van de Raadsgroep. Hierin staat wanneer en waar de vergaderingen plaatsvinden.

Raadsgroep: Publiek moet kunnen volge...

De Raadsgroep stelt voor om voortaan openbaar te vergaderen. Voor publiek moet het mogelijk zijn in de tweede fase, de bouwfase van de herindeling, te volgen waar het over gaat en in te spreken.

Raadsgroep: Openbaarheid ter discussi...

Afgesproken is dat de werkzaamheden en werkwijze van de Raadsgroep in de volgende vergadering wordt besproken. Een van de onderwerpen is dan of in het vervolg de bijeenkomsten met de Raadsgroep openbaar worden.

Raadsgroep: Rol raadsgroep verandert

De functie van de raadsgroep Herindeling wordt anders nadat de raden op 16 januari 2017 het herindelingsontwerp hebben vastgesteld. De rol van de raadsgroep was aanvankelijk voorbereidend, straks gaat het meer in de richting van adviseren..

Raadsgroep: Aandacht voor krimp

In het herindelingsontwerp komt te staan dat er zowel groei als krimp binnen de nieuwe gemeente voorkomt en dat de totale bevolking vanaf 2020 gaat krimpen. Wat heeft de raadsgroep verder op 13 oktober besproken?

Raadsgroep: We krijgen het druk

Een belangrijk onderdeel in het herindelingsproces is de rol van de raadsgroep. De raadsgroep bespreekt alle herindelingszaken en adviseert de vier gemeenteraden in het Westerkwartier hierover. Wat heeft de raadsgroep op 8 september besproken?

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter