Coalitieakkoord gemeente Westerkwarti...

Maandag 24 december werd in Borg Nienoord in Leek het coalitieakkoord van de gemeente Westerkwartier gepresenteerd door VZ Westerkwartier, ChristenUnie, CDA en PvdA. Samen Westerkwartier maken – coalitieakkoord. Download: Samen Westerkwartier maken – coalitieakkoord

Coalitie gemeente Westerkwartier pres...

Maandag 24 december aanstaande presenteren VZ Westerkwartier, ChristenUnie, CDA en PvdA het coalitieakkoord voor de collegeperiode 2019-2022. De presentatie van het akkoord vindt plaats om 10.00 uur in de Borg Nienoord, Nienoord 1 in Leek. Onder leiding van de formateurs Marcel Thijsen en Jannes Janssen hebben de partijen de afgelopen weken formatiegesprekken gevoerd om tot […]

Gebiedsraad Middag-Humsterland in opr...

Donderdagavond 20 december hebben tientallen burgers en boeren voorstellen gedaan en ideeën uitgewisseld om het gebied Middag-Humsterland beter te beschermen, duurzamer te maken en leefbaar te houden. De bijeenkomst vond plaats in café Eisseshof in Niehove. Het zijn de eerste resultaten van de actieve werkgroepen in Middag-Humsterland, die werken aan de uitvoering van de gebiedsvisie. […]

Burgemeesters dragen Abel Tasman-tafe...

In aanloop naar de gemeentelijke herindeling in het Westerkwartier, overhandigden de burgemeesters van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en Winsum de Abel Tasman-vergadertafel aan Koos Wiersma, die vanaf 1 januari waarnemend burgemeester is van de gemeente Westerkwartier. De symbolische overdracht vond plaats op vrijdag 21 december om 11.00 uur in Café Hamming in Garnwerd. […]

RSR Revalidatieservice B.V. leveranci...

RSR Revalidatieservice B.V. is vanaf 1 januari 2019 de leverancier van woon-, rolstoel- of vervoersvoor-zieningen voor de gemeente Westerkwartier. Op vrijdag 21 december tekenen burgemeester Henk Kosmeijer van de gemeente Marum, namens de gemeente Westerkwartier, en Remco Bervoets, directeur van RSR Revalidatieservice B.V, het contract bij Café Hammingh in Garnwerd. Inwoners die op dit moment […]

Koos Wiersma benoemd als waarnemend b...

De commissaris van de Koning René Paas heeft na overleg met de gekozen lijsttrekkers van de nieuwe gemeente Westerkwartier de heer Koos Wiersma benoemd als waarnemend burgemeester van de gemeente Westerkwartier. De benoeming gaat in per 1 januari 2019 en geldt tot het moment dat een burgemeester is benoemd door de Kroon. De heer Wiersma […]

Vacature handhaver bouw en vergunning...

Vacature: de gemeente Westerkwartier zoekt een handhaver bouw en vergunningverlener WABO. Meer informatie: – Vacature handhaver bouw (pdf, 180 kB) – Vacature vergunningverlener WABO (pdf, 180 kB)

VZ Westerkwartier, ChristenUnie, CDA ...

Woensdag 12 december hebben de formateurs Marcel Thijsen (namens VZ Westerkwartier) en Jannes Janssen (namens ChristenUnie) vervolggesprekken gevoerd in het kader van de formatie in het Westerkwartier. Samen met vertegenwoordigers van VZ Westerkwartier en ChristenUnie spraken zij met alle partijen in het Westerkwartier. De uitkomst van deze fase in de onderhandelingen is, dat VZ Westerkwartier […]

Overeenstemming over tijdelijke insta...

In de afgelopen decennia is De Schutse in Leek, onderdeel van Stichting Dienstencentrum Leek, uitgegroeid tot een bloeiende ontmoetingsplek van en voor inwoners. Met de aanbesteding van het welzijnswerk in het Westerkwartier is een gedeelte van de activiteiten die plaats vinden in De Schutse gegund aan Sociaal Werk De Schans.

Agenda Raadsgroep vergadering 13 dece...

Op donderdag 13 december 2018 om 20.00 uur is er een openbare vergadering van de Raadsgroep Herindeling Westerkwartier, in het gemeentehuis van Marum. Op deze pagina kunt u de agenda en de bijbehorende stukken vinden.

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter