Centraal stembureau stelt lijsten en nummervolgorde vast

Vrijdag 12 oktober stelt het Centraal stembureau om 16.00 uur de lijsten vast van de 9 partijen, die aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen van 21 november aanstaande. Ook wordt dan door loting de plaats van de 3 partijen, die voor het eerst aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen vastgesteld. Het gaat daarbij om VZ Westerkwartier, Sterk Westerkwartier en 50+. De landelijke partijen die in 2014 in Leek deelnamen aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn de nummers 1 tot en met 6 toebedeeld. Het vaststellen van de lijsten en de loting is openbaar en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Leek (Tolberterstraat 66).

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter