Agenda Raadsgroep vergadering 11 oktober 2018

Op donderdag 11 oktober 2018 om 20.00 uur is er een openbare vergadering van de Raadsgroep Herindeling Westerkwartier, in het gemeentehuis van Leek. Op deze pagina kunt u de agenda en de bijbehorende stukken vinden.

Agenda
01.01 agenda vergadering 11 oktober 2018 (pdf, 221 kB)

Stukken
04.01 besluitenverslag vergadering 13 september 2018 (pdf, 279 kB)
05.01 planning 2018 (pdf, 173 kB)
05.02 planning 2018 – toelichting (pdf, 107 kB)
06.01 beleid ondernemersfondsen (pdf, 217 kB)
06.02 brief HVL inzake verzoek reclamebelasting (pdf, 169 kB)
06.03 advies harmonisatie belastingen en heffingen(pdf, 479 kB)
08.01 advies aanpassing raadzaal en trouwzaal Zuidhorn (pdf, 145 kB)
08.02 kosten inrichting raadzaal WK (pdf, 89 kB)
08.03 plattegrond inrichting raadzaal WK (pdf, 6,7 MB)
08.04 kosten inrichting vergaderzaal WK (pdf, 76 kB)
08.05 plattegrond inrichting vergaderzaal WK (pdf, 109 kB)
09.01 advies verordening jeugdhulp gemeente Westerkwartier (pdf, 440 kB)
09.02 concept verordening jeugdhulp gemeente Westerkwartier (pdf, 615 kB)
09.03 tarieventabel jeugdhulp (pdf, 446 kB)
10.01 advies prestatieafspraken 2019 (pdf, 286 kB)
10.02 concept prestatieafspraken 2019 Wold&Waard (pdf, 816 kB)
10.03 concept prestatieafspraken 2019 SHV (pdf, 461 kB)
11.01 aanbiedingsbrief onderzoek informatiebeveiliging Sociaal Domein (pdf, 136 kB)
11.02 rapport onderzoek informatieveiligheid Sociaal Domein (pdf, 1 MB)
12.01 aanbiedingsbrief invulling RKC en onderzoek effectieve RKC (pdf, 168 kB)
12.02 rapport opbrengsten rekenkameronderzoek in Westerkwartier (pdf, 2 MB)
12.03 keuzenotitie invulling Rekenkamer(functie) Westerkwartier (pdf, 168 kB)
13.01 oplegnotitie visie governance verbonden partijen (pdf, 2 MB)
13.02 notitie governance verbonden partijen (pdf, 258 kB)
14.01 advies reglement van orde (pdf, 114 kB)
14.02 advies reglement van orde – toelichting (pdf, 361 kB)
14.03 concept reglement van orde (pdf, 142 kB)
14.04 concept reglement van orde – toelichting (pdf, 217 kB)
15.01 memo verordening organisatie griffie (pdf, 151 kB)
15.02 concept verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Westerkwartier (pdf, 104 kB)

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter