Besluit vergaderlocatie raad uitgesteld

De Raadsgroep Herindeling heeft donderdagavond nog geen besluit genomen over de vergaderlocatie vanaf 1 januari 2019. Het besluit daarover is met een maand uitgesteld. Er zal voordat een besluit kan worden genomen nog wat uitgezocht worden over een (kortdurende) tijdelijke vergaderlocatie. Dat geeft de nieuwe gemeenteraad in 2019 de ruimte om na te denken over een definitieve plaats voor een raadzaal. De raadswerkgroep en de ambtelijke werkgroep huisvesting gaan de komende weken aan de slag om daarvoor een aantal varianten uit te werken. Het is wel de bedoeling om de raadsvergaderingen op een vaste vergaderlocatie te houden. De raadzaal moet ruimte bieden aan 33 raadsleden, de voorzitter en griffier en het college. Daarnaast is ruimte nodig voor publiek en voor de media.

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter