Agenda Raadsgroep vergadering 17 mei 2018

Op donderdag 17 mei 2018 is er om 20.00 uur een openbare vergadering van de Raadsgroep Herindeling Westerkwartier, in het gemeentehuis van Zuidhorn. Op deze pagina kunt u de agenda en de bijbehorende stukken vinden.

Agenda
01.01 agenda vergadering 17 mei 2018 (pdf, 450 kB)

Stukken
04.01 besluitenverslag vergadering 12 april 2018 (pdf, 381 kb)
05.01 planning (pdf, 297 kb)
05.02 lijst verordeningen (pdf, 390 kb)
06.01 voorstel vaste of wisselende vergaderlocatie gemeenteraad (pdf, 335 kb)
06.02 notitie vaste of wisselende vergaderlocatie gemeenteraad (pdf, 536 kb)
06.03 kostenindicatie vergaderingen raad (pdf, 426 kb)
07.01 benoemingen functieboek 1 (pdf, 275 kb)
07.02 advies begrotingsrichtlijnen 2019 (pdf, 853 kb)
09.01 advies Uitgangspunten belastingen en heffingen (pdf, 495 kb)
09.02 notitie Uitgangspunten belastingen en heffingen (pdf, 1.066 kb)
10.01 advies Visie Planning & Control (pdf, 454 kb)
10.02 concept Visie Planning & Control (pdf, 767 kb)
11.01 advies Financiële Verordening ex artikel 212 (pdf, 349 kb)
11.02 concept Financiële Verordening ex artikel 212 (pdf, 778 kb)
12.01 advies Verordening elektronische kennisgeving (pdf, 274 kb)
12.02 concept Verordening elektronische kennisgeving (pdf, 407 kb)
12.03 harmonisatievoorstel Verordening elektronische kennisgeving (pdf, 245 kb)
13.01 advies actualisatie frictiekosten (pdf, 706 kb)
13.02 actualisatie frictiekosten maart 2018 (pdf, 736 kb)

Aanwezige belangstellenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dat kan gaan over punten die niet en punten die wel op de agenda staan. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het secretariaat van de Raadsgroep Herindeling, mevrouw K.J. Buursma, via e-mail k.buursma@marum.nl of telefonisch via 0594 – 64 13 33.

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter