Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier zoekt nieuwe leden

Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten nieuwe taken en verantwoordelijkheden op het gebied van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. Deze nieuwe taken worden ook wel het Sociaal Domein genoemd. Het centrale doel van de wetten is dat iedereen, dus jong en oud, met of zonder beperking, zo lang mogelijk zelfstandig kan meedoen in de samenleving.

De nieuwe gemeente Westerkwartier wil burgers een belangrijke rol geven bij de beleidsontwikkeling in het Sociaal Domein. Ze willen dat inwoners meedenken en adviseren over de plannen van de gemeente. Daarom hebben de gemeenteraden van de huidige vier gemeenten in maart/april 2018 besloten een Adviesraad voor het brede Sociaal Domein in te stellen, bestaande uit maximaal 9 leden.
Deze Adviesraad komt in de plaats van de huidige Wmo-raden in de huidige Westerkwartiergemeentes.

De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders van de toekomstige gemeente Westerkwartier. De Adviesraad heeft een cliëntenplatform en drie themagroepen op de verschillende gebieden van het Sociaal Domein (jeugd, Wmo en participatie). Voor deze werkgroepen kunnen ook externe (ervarings)deskundigen worden uitgenodigd.

De volgende functies moeten ingevuld worden:
A. Een onafhankelijk voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier, zie profielschets (pdf, 325 kB)
B. Een onafhankelijk voorzitter voor het Cliëntenplatform, zie profielschets (pdf, 325 kB)
C. Meerdere leden voor de Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier, zie profielschets (pdf, 203 kB)

Als u solliciteert als lid van de Adviesraad (C.) wordt u verzocht aan te geven of uw belangstelling vooral uitgaat naar het terrein van jeugdzorg, participatie of de Wmo, zodat de Adviesraad evenwichtig samengesteld kan worden.

Voor de voorzitters en leden van de Adviesraad bestaat een eenvoudige vacatieregeling. Benoemingen gebeuren door het huidige college van de gemeente waarin de kandidaat woonachtig is. Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met de heer Anne van der Laan op nummer 06-51 83 49 97 (na 17.00 uur). Achtergrondinformatie vindt u ook in het Huishoudelijk Reglement (pdf, 459 kB).

Solliciteren
U kunt tot 1 juni 2018 solliciteren door een e-mail met uw motivatie te sturen naar adviesraad@westerkwartier.nl. U mag ook een brief sturen naar de Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier, t.a.v. mevr. C. van Engeland, Postbus 100, 9350 AC Leek. Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld. De gesprekken met kandidaten vinden plaats op 11, 12 en/of 13 juni 2018 (’s avonds).

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter