Locatiekeuze gemeenteraad

Op de agenda voor de Raadsgroep Herindeling van 12 april a.s. zou een stuk worden geagendeerd over de locatiekeuze van de gemeenteraad van het Westerkwartier.

In een gezamenlijke brief aan de Raadsgroepleden, die u hier kunt lezen, stellen de stuurgroep, de voorzitter van de raadsgroep en de griffiers voor om dit thema in gezamenlijkheid op te pakken. Huisvesting van raad, college en organisatie worden in een gezamenlijk stuk verwerkt. Daarin wordt ook de fysieke dienstverlening aan de inwoners betrokken. Naar verwachting wordt dit stuk in juni voor de Raadsgroep geagendeerd.

brief integrale besluitvorming huisvesting gemeente Westerkwartier

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter