Interview Epko H. Bult

Het was wel een stap vanuit Oost-Groningen naar het Westerkwartier. In 1969 kwam Epko H. Bult (76) naar Leek voor een baan als docent Nederlands aan de Scholengemeenschap Westerkwartier-Noordenveld. Later had hij een directiefunctie bij de voorloper van rsg De Borgen. Hij heeft zich altijd voor taal, cultuur en geschiedenis geïnteresseerd en het is dan ook niet zo verwonderlijk dat hij voorzitter is van de Historische Kring Gemeente Leek en omstreken (HKGLeo).

Wat is de identiteit van het Westerkwartier?

“Komend uit het weidse landbouwgebied rond Winschoten en het veenkoloniale gebied van Stadskanaal was het wel even wennen. Geen grote welvarende boerderijen met grootschalige akkerbouw, maar kleine boerenbedrijven met voornamelijk vee. Een onvergelijkbaar landschap met kleine percelen, afgescheiden door bomen en struiken: het kenmerkende coulisselandschap. Geen zeeklei, maar zand en veen.

Een vriendelijke, niet te veel op de voorgrond tredende bevolking, gewend om de eigen boontjes te doppen. Een veelheid aan religieuze stromingen en niet te vergeten de karakteristieke taal, die toch wel sterk afwijkt van wat ik in Oost-Groningen gewend was: men zei ‘ziek’ in plaats van ‘zaik’ en ‘lieverd’ in plaats van ‘laiverd’. Een heel andere wereld eigenlijk, maar met de vertrouwde stad Groningen onder handbereik.”

“Uit dat alles blijkt een sterke wil om er samen iets van te maken.”

Verandert er iets voor uw vereniging als de nieuwe gemeente gevormd is?

“Ik denk dat alle historische verenigingen sterk gericht zijn op hun directe omgeving. Daar weten de mensen immers het meeste van. Ik verwacht, dat daarin niet veel verandert. Maar we hebben in de regio allerlei samenwerkingsverbanden, zoals de al jaren bestaande SHVW (Samenwerkende Historische Verenigingen Westerkwartier).

In dat verband overleggen de geschiedenisclubs uit het gebied met enige regelmaat met elkaar en zo nu en dan rollen daar ook bijzondere gezamenlijke projecten uit. Het gebied Middag bij (Ezinge, Feerwerd, Garnwerd, Aduarderzijl en Oostum) maakt er nu nog geen deel van uit, dus in die richting moeten we nog uitbreiden.

Sinds enige tijd kennen we de Gebiedscoöperatie Westerkwartier, met de meest uiteenlopende instellingen, deelnemers en onderwerpen. Onderwijs, cultuur, landbouw, geschiedenis… het komt allemaal langs. Er zijn allerlei nieuwe initiatieven op het gebied van recreatie en toerisme, waarin cultureel erfgoed vaak een belangrijke plaats heeft. Mooie fietsroutes bijvoorbeeld. Uit dat alles blijkt een sterke wil om er samen iets van te maken.

“In het gebied zijn prachtige landschappen, monumenten en musea. Daar ontleent het gebied zijn karakter aan en daar moet zorgvuldig mee worden omgegaan.”

Op lokaal niveau werken we uitstekend samen met Museum Nienoord en verwante organisaties. We hebben al meerdere keren een expositie over een element uit de Leekster en Westerkwartierse geschiedenis gemaakt voor en met Nienoord. Er is nu eentje over de Leekster scheepvaarthistorie in de maak. Ik geloof niet, dat die lokale samenwerking na de herindeling verandert.

Wat kan de toekomstige gemeente Westerkwartier straks voor uw vereniging of het historisch erfgoed betekenen?

“Structurele aandacht voor het cultureel erfgoed en voor de verenigingen en instellingen die zich daar voor inzetten, moet onderdeel van het toekomstig beleid zijn. In het gebied zijn prachtige landschappen, monumenten en musea. Daar ontleent het gebied zijn karakter aan en daar moet zorgvuldig mee worden omgegaan: van Wierdenland tot Nienoord, van Steenhuis tot Tasman-kabinet, van Kloostermuseum tot ’t Rieuw, de molens, die prachtige middeleeuwse kerken op de zandruggen in het gebied.

Wat onze eigen situatie betreft: de HKGLeo huurt nu de bodewoning naast het gemeentehuis van Leek als ‘clubhuis’, voor het huisvesten van de bibliotheek en de eigen collectie. We hopen dat we dit in de toekomst kunnen blijven doen. En anders hopen we samen met de nieuwe gemeente Westerkwartier een andere, passende oplossing te vinden. Maar ik heb er alle vertrouwen in, dat het goedkomt.”

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter