Agenda Raadsgroep vergadering 11 januari

Op donderdag 11 januari 2018 is er om 20.00 uur een openbare vergadering van de Raadsgroep Herindeling Westerkwartier, in dorpshuis ‘De Rotonde’ in Niekerk. Op deze pagina kunt u de agenda en de bijbehorende stukken vinden.

Agenda
01.01 agenda vergadering 11 januari 2018 (pdf, 336 kB)

Stukken
04.01 besluitenverslag vergadering 14 december 2017 (pdf, 337 kB)
05.01 brief Stuurgroep voorzitterschap (pdf, 36 kB)
07.01 planning (pdf, 488 kB)
08.01 oplegger visie dienstverlening (pdf, 366 kB)
08.02 visie dienstverlening (pdf, 402 kB)
09.01 aanbiedingsbrief Notitie Raad en Samenleving (pdf, 247 kB)
09.02 Notitie Raad en Samenleving (communicatie en participatie) (pdf, 1102 kB)
09.03 plan van aanpak werkgroep B&C (pdf, 547 kB)
09.04 begeleidend schrijven resultaten enquête B&C onder burgerpanel (pdf, 321 kB)
09.05 samenvatting resultaten enquêtes doelgroepen (pdf, 298 kB)
09.06 verslag bijeenkomst burger- en overheidsparticipatie met doelgroepen (pdf, 577 kB)
09.07 begeleidend schrijven onderzoek studenten RuG (pdf, 202 kB)
09.08 onderzoeksrapport studenten RuG Lokale democratie in het Westerkwartier (pdf, 1465 kB)
09.09 W500 suggesties tbv raadswerkgroep B&C (pdf, 483 kB)
09.10 verslag informatieavond lokale democratie (pdf, 1152 kB)
10.01 aanbiedingsbrief rapport onderzoek maatschappelijke voorzieningen RKC (pdf, 341 kB)
10.02 brief RKC rapport onderzoek maatschappelijke voorzieningen (pdf, 244 kB)
10.03 rapport onderzoek maatschappelijke voorzieningen RKC (pdf, 2893 kB)

Aanwezige belangstellenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dat kan gaan over punten die niet en punten die wel op de agenda staan. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het secretariaat van de Raadsgroep Herindeling, mevrouw K.J. Buursma, via e-mail k.buursma@marum.nl of telefonisch via 0594 – 64 13 33.

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter