Raadsgroep stelt contourenschets ‘Verbindend in beweging’ vast.

De Raadsgroep Herindeling heeft op 14 december de contourenschets ‘Verbindend in beweging’ vastgesteld. Hierin staat de visie van de raad en de besturings- en managementfilosofie van de nieuwe organisatie en hoe deze eruit gaat zien.

Mooi. Voor Elkaar

Het motto voor de nieuwe organisatie en nieuwe gemeente is ‘Mooi. Voor Elkaar’. Dit verwijst naar de resultaatgerichtheid van de nieuwe organisatie. De nieuwe gemeente wil het Westerkwartier iedere dag een stukje mooier maken en daarbij concrete resultaten voor haar inwoners leveren. Dat gebeurt in een samenspel tussen medewerkers en inwoners. De kernwaarden van de nieuwe organisatie zijn samen, vertrouwen, lef en humor.

Inwoners

Voor het gemeentebestuur staan inwonerscontacten en bereikbaarheid centraal. Elkaar opzoeken en in gesprek gaan kenmerkt de Westerkwartierder bestuursstijl. Voor het management is leiderschap met de menselijke maat het uitgangspunt. Het geloof in de kracht van medewerkers staat voorop. Het werk is resultaatgericht en heeft toegevoegde waarde voor inwoners. De nieuwe organisatie werkt met teams. Deze zijn zelforganiserend, resultaatgericht en ondernemend. Het gemeentehuis zoals de gemeenten dat nu kennen, is verleden tijd. De dienstverlening en het werk gebeuren waar en wanneer deze het meest passend zijn.

Bekijk de contourenschets ‘Verbindend in beweging’ (pdf, 6.3 MB)

Bekijk de visie op de nieuwe gemeenteraad (pdf, 125 kB)

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter