14 december: openbare vergadering Raadsgroep Herindeling Westerkwartier

De Raadsgroep Herindeling Westerkwartier vergadert op donderdag 14 december a.s. om 20.00 uur in het gemeentehuis van Marum.

U bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen. Voor aanwezige belangstellenden is er gelegenheid gebruik te maken van algemeen spreekrecht of in te spreken over een te behandelen onderwerp. U kunt maximaal drie minuten het woord voeren. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht dan verzoeken wij u dit uiterlijk om 12.00 uur op de dag van de vergadering kenbaar te maken door het sturen van een e-mail aan het secretariaat van de Raadsgroep Herindeling: k.buursma@marum.nl. Telefonisch aanmelden via 0594 – 64 13 33 is ook mogelijk.

De agenda voor de vergadering kunt u vanaf de vrijdag voor de vergadering vinden op deze website.

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter