Schriftelijke reactie op herindelingswet Tweede kamer

Maandag 20 november 2017 heeft de regering het wetsvoorstel van de herindeling in het Westerkwartier naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel is te bekijken op de website van de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer stelt betrokkenen en belangstellenden in de gelegenheid om een reactie te geven op het wetsvoorstel. Dat kan tot vrijdag 22 december 2017. De reactie moet schriftelijk worden gegeven en kan gestuurd worden naar het volgende adres:

Tweede Kamer der Staten-Generaal
De wnd. griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken,
Drs. F.M.J. Hendricks,
Postbus 20018,
2500 EA DEN HAAG

Of via e-mail: cie.biza@tweedekamer.nl

Na afloop van de reactietermijn besluit de Tweede Kamer of zij het gebied wil bezoeken en een hoorzitting zal houden. Als de Tweede Kamer tot een hoorzitting besluit dan kunnen organisaties die willen inspreken zich daar in de bovengenoemde schriftelijke reactie voor aanmelden. Na aanmelding bepaalt de commissie wie zij op de eventuele hoorzitting spreektijd toekent.

De Tweede Kamer ruimt graag spreektijd in voor personen die namens een georganiseerd maatschappelijk verband spreken. Aan individuele inwoners, die op persoonlijke titel willen inspreken, zal geen spreektijd worden toegekend.

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen bedraagt de spreektijd tijdens de hoorzitting maximaal 10 minuten. De ervaring leert dat het standpunt van de insprekers het best tot zijn recht komt indien zij een beknopte toelichting (van circa drie minuten) geven op de schriftelijke reactie die zij al bij hun aanmelding hebben ingezonden, en de overige tijd vrijhouden voor beantwoording van vragen van de Tweede Kamerleden.

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter