Agenda Raadsgroep vergadering 9 november

Op donderdag 9 november 2017 is er om 20.00 uur een openbare vergadering van de Raadsgroep Herindeling Westerkwartier, in het gemeentehuis van Leek. Op deze pagina kunt u de agenda en de bijbehorende stukken vinden.

Agenda
01.01 agenda vergadering 9 november 2017 (pdf, 342 kB)

Stukken
04.01 besluitenverslag vergadering 12 oktober 2017 (pdf, 341 kB)
05.01.01 memo stuurgroep huisvesting (pdf, 286 kB)
05.02.01 memo stuurgroep huisstijl (pdf, 32 kB)
05.02.02 plan van aanpak huisstijl (pdf, 251 kB)
05.02.03 plan van aanpak wapen Westerkwartier (pdf, 277 kB)
05.02.04 stand van zaken overleg initiatieven St. Kwartiermakers (pdf, 160 kB)
05.03.01 plan van aanpak overdracht Middag (pdf, 558 kB)
07.01 detailplanning herindeling (pdf, 309 kB)
07.02 overzicht wijzigingen planning (pdf, 203 kB)
08.01 brief Stuurgroep voorgenomen besluit toekomst Novatec en ISD Noordenkwartier (pdf, 25 kB)
08.02 concept raadsvoorstel toekomst Novatec en ISD Noordenkwartier (pdf, 169 kB)
08.03 persbericht voorgenomen besluit toekomst Novatec en ISD Noordenkwartier (pdf, 239 kB)
09.01 sociaal statuut herindeling (pdf, 193 kB)
10.01 voorstel plan van aanpak Omgevingswet (pdf, 158 kB)
10.02 plan van aanpak Omgevingswet (pdf, 871 kB)
10.03 advies raadswerkgroep plan van aanpak Omgevingswet (pdf, 218 kB)
11.01 functieprofiel beoogd griffier (pdf, 556 kB)

Aanwezige belangstellenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dat kan gaan over punten die niet en punten die wel op de agenda staan. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het secretariaat van de Raadsgroep Herindeling, mevrouw K.J. Buursma, via e-mail k.buursma@marum.nl of telefonisch via 0594 – 64 13 33.

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter