Agenda Raadsgroep vergadering 12 oktober

Op donderdag 12 oktober 2017 is er om 20.00 uur een openbare vergadering van de Raadsgroep Herindeling Westerkwartier, in het gemeentehuis van Zuidhorn. Op deze pagina kunt u de agenda en de bijbehorende stukken vinden.

Agenda
01.01 agenda vergadering 12 oktober 2017 (pdf, 349 kB)

Stukken
04.01 besluitenverslag vergadering 14 september 2017 (pdf, 354 kB)
05.01 reactie Stuurgroep nav behandeling Contourenschets Raadsgroep (pdf, 78 kB)
08.01 detailplanning (pdf, 616 kB)
08.02 overzicht wijzigingen planning (pdf, 306 kB)
09.01 denkrichting werkgroep B&C (pdf, 559 kB)
09.02 plan van aanpak werkgroep B&C (pdf, 547 kB)
09.03 begeleidend schrijven resultaten enquête B&C onder burgerpanel (pdf, 321 kB)
09.04 samenvatting resultaten enquêtes doelgroepen (pdf, 298 kB)
09.05 verslag bijeenkomst burger- en overheidsparticipatie met doelgroepen (pdf, 577 kB)
09.06 begeleidend schrijven onderzoek studenten RuG (pdf, 202 kB)
09.07 onderzoeksrapport studenten RuG Lokale democratie in het Westerkwartier (pdf, 1.5 MB)
09.08 W500 suggesties tbv Raadswg B&C (pdf, 483 kB)
09.09 verslag informatieavond lokale democratie (pdf, 1.5 MB)
10.01 tussenrapportage werkgroep Functioneren raad (pdf, 674 kB)
11.01 voorstel samenstelling selectiecommissie werving kwartiermaker griffie (pdf, 425 kB)
11.02 concept functieprofiel beoogd griffier (pdf, 583 kB)

Aanwezige belangstellenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dat kan gaan over punten die niet en punten die wel op de agenda staan. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het secretariaat van de Raadsgroep Herindeling, mevrouw K.J. Buursma, via e-mail k.buursma@marum.nl of telefonisch via 0594 – 64 13 33.

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter