Interview Heidi Renkema

Heidi Renkema is sinds 2016 directeur van Museum Wierdenland in Ezinge. Het museum richt zich op het ontstaan van het terpen- en wierdenlandschap. Het laat spectaculaire archeologische vondsten zien en heeft daarnaast wisselexposities. Op dit moment hoort Ezinge nog bij de gemeente Winsum, vanaf 2019 valt het onder de gemeente Westerkwartier. Hoe past het museum in de nieuwe gemeente Westerkwartier? Heidi Renkema: “Wij zijn veel meer dan alleen cultuur”.

Wat betekent de gemeente voor het museum?

“De gemeente Winsum, waar we tot 2019 onder vallen, betekent heel veel voor ons. We krijgen elk jaar een basissubsidie. Zonder dat geld kunnen we niet bestaan. De gemeente bezit ons pand, helpt met praktische zaken en ondersteunt ons met kleinere bedragen voor specifieke projecten. We merken echt dat de gemeente Winsum ons een warm hart toedraagt. Daarom is de herindeling voor ons erg spannend.

“We ontvangen misschien geld uit de cultuurpot, maar wij zijn veel meer dan alleen cultuur.”

De gemeente krijgt ook veel van ons terug. Natuurlijk op cultureel vlak, maar dat is maar een klein deel. We hebben ook een grote sociale functie. Veel mensen realiseren zich dat vaak niet. Bij ons werken 70 vrijwilligers. De één heeft een arbeidshandicap, de ander is een vluchteling die hier Nederlands leert praten.

Het museum is er niet alleen voor de bezoekers van buitenaf, maar ook voor de mensen uit de directe omgeving. Vrijwilligers komen hier ook als ze hier niet hoeven zijn. Een museum zorgt voor voorzieningen. In onze winkel kun je cadeautjes kopen en fietsers stoppen hier vaak voor een kopje koffie. We ontvangen misschien geld uit de cultuurpot, maar wij zijn veel meer dan alleen cultuur.”

“Het is een spannende tijd. Met minder geld lukt het ons niet.”

Wat verandert er als jullie straks bij de gemeente Westerkwartier horen?

“Voordat burgemeester Bert Swart overleed hebben we met hem gesproken. Hij droeg ons een warm hart toe en vertelde dat hij op zijn minst wil dat de samenwerking met de nieuwe gemeente op dezelfde manier verder gaat. Het is een spannende tijd. Met minder geld lukt het ons niet. Toch heb ik veel vertrouwen. Het Westerkwartier biedt ons ook kansen. We willen graag met alle musea van het Westerkwartier samenkomen om na te denken over wie we zijn en wat we willen. We werken nu al samen met het Kloostermuseum in Aduard. Dat willen we uitbreiden.

Vanaf 2019 gaan we ons waarschijnlijk meer richten op het dorp Ezinge. We kunnen een deel van het museum inrichten als ontmoetingsruimte over de geschiedenis van het dorp. Op die manier willen we bewoners, zoals de gemeente Westerkwartier ook in het DNA heeft staan, dichtbij ons houden. Dorpsbewoners kunnen dan een kijkje komen nemen, zonder dat zij steeds entree betalen.

“Archeologen noemen Ezinge vaak het Pompeï van het Noorden.”

Er zijn ook kansen om meer samen te werken met scholen. Sommige kinderen wonen op een wierde maar weten niet eens wat dat is. Dat wil je niet. We willen dat kinderen en andere bezoekers hun omgeving snappen. Ik hoop dat ze daar een waarde of trots aan over houden. Groningers zijn daar misschien niet zo goed in, maar dit gebied heeft een enorm rijke geschiedenis. Ezinge heeft een permanente bewonersgeschiedenis die meer dan 2600 jaar teruggaat. Archeologen noemen Ezinge vaak het Pompeï van het Noorden.”

Hoe past het Museum Wierdenland in het Westerkwartier?

“Wij passen in het Middag Humsterland en van oudsher hoort dat gebied bij het Westerkwartier. Wij vonden de uitkomst van de volksraadpleging in het Middag Humsterland, over bij welke gemeente het gebied moet horen, erg bijzonder. Bijna iedereen vond dat het gebied in één gemeente hoorde. Bewoners zijn zich hier kennelijk heel bewust van de omgeving en hechten daar waarde aan. Dat het de gemeente Westerkwartier is geworden is landschappelijk gezien ook logisch. Hopelijk kunnen we straks het Middag Humsterland als gebied nog beter presenteren.

“Eigenlijk passen we heel goed bij het DNA van het Westerkwartier.”

Inhoudelijk gezien wordt het voor ons nog wel even zoeken. Het Westerkwartier heeft een heel ander landschap dan het wierdenlandschap. Het heeft houtwallen en is veel groener. De wierden en terpen heb je eigenlijk alleen in het noorden van het Westerkwartier. Aan de andere kant maakt de diversiteit van het Westerkwartier het voor ons juist interessant. Wellicht kunnen we laten zien hoe al die verschillende landschappen hier zijn ontstaan. Dat is een kans.

Eigenlijk passen we heel goed bij het DNA van het Westerkwartier: dichtbij, nuchter en ambitieus. We brengen de geschiedenis van dit gebied dicht bij onze bezoekers en onze vrijwilligers zorgen ervoor dat we nuchter blijven en niet zweverig worden. We zijn ook ambitieus. We willen dat bezoekers zoiets hebben van: wauw, wat is het Westerkwartier bijzonder. Daar werken we aan.”

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter