Agenda Raadsgroep vergadering 14 september

Op donderdag 14 september 2017 is er om 20.00 uur een openbare vergadering van de Raadsgroep Herindeling Westerkwartier, in dorpshuis De Rotonde te Niekerk. Op deze pagina kunt u de agenda en de bijbehorende stukken vinden.

Voorafgaand aan deze vergadering zullen de raadswerkgroepen in een openbare bijeenkomst van 19:00 tot 20:00 uur met een pitch de stand van zaken aan u presenteren. Meer informatie over de presentaties.

Agenda
01.01 agenda vergadering 14 september 2017 (pdf, 319 kB)

Stukken
04.01 besluitenverslag vergadering 15 juni 2017 (pdf, 280 kB)
04.02 besluitenverslag vergadering 15 juni 2017 – bijlage (pdf, 2 MB)
05.01.01 samenstelling raadsgroep herindeling (pdf, 273 kB)
05.01.02 notitie verantwoordelijkheden en rollen (pdf, 271 kB)
05.01.03 processchema (pdf, 228 kB)
05.02 vragen D66 met reactie Stuurgroep (pdf, 201 kB)
05.03 brief voorzitterschap Stuurgroep (pdf, 39 kB)
07.01 detailplanning herindeling versie september 2017 (pdf, 231 kB)
07.02 overzicht wijzigingen planning (pdf, 300 kB)
08.01 contourennota gemeente Westerkwartier (concept) (pdf, 7 MB)
09.01 beleids en toetsingskader sociaal domein (pdf, 1 MB)
11.01 voorstel werving beoogd griffier (pdf, 325 kB)
12.01 voorstel tweede cursus ProDemos (pdf, 172 kB)
13.01 aanbiedingsbrief frictiekosten (pdf, 40 kB)
13.02 memo frictiekosten (pdf, 272 kB)
13.03 overzicht uitgaven frictiekosten per 1 juli 2017 (pdf, 205 kB)

Aanwezige belangstellenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dat kan gaan over punten die niet en punten die wel op de agenda staan. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het secretariaat van de Raadsgroep Herindeling, mevrouw K.J. Buursma, via e-mail k.buursma@marum.nl of telefonisch via 0594 – 64 13 33.

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter