Vacature: kwartiermaker / beoogd gemeentesecretaris gemeente Westerkwartier

De gemeente Westerkwartier zoekt een inspirerende en daadkrachtige leider met lef en humor en ervaring met veranderprocessen in een politieke omgeving. Een verbinder die samen met bestuurders, medewerkers en inwoners wil werken aan een mooi(er) Westerkwartier. Interesse? Stuur dan vóór 18 september a.s. een cv met motivatie naar sollicitatie@zuidhorn.nl.

Gemeente in ontwikkeling

De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en een deel van de gemeente Winsum fuseren per 1 januari 2019 tot de nieuwe gemeente Westerkwartier. Onze nieuwe gemeente in Noord-Nederland ligt mooi centraal tussen Drachten, Groningen en Assen en kenmerkt zich door een eigen DNA: Dichtbij, Nuchter en Ambitieus. De nieuwe gemeente telt 62.000 inwoners, verdeeld over 41 kernen. Het gebied is 37.000 hectare groot en daarmee qua oppervlakte een van de grotere gemeenten in Nederland. De nieuwe gemeentelijke organisatie telt ruim 500 medewerkers. We zijn daarmee een robuuste gemeente met potentie, die regionaal en landelijk meetelt en een stevige positie heeft. De uitdaging is deze schaalvergroting te realiseren met behoud van onze bestaande kwaliteiten: dichtbij en bereikbaar zijn voor onze inwoners.

Functie

De functie van kwartiermaker/beoogd gemeentesecretaris in de nieuwe gemeente Westerkwartier kent twee hoofdtaken: kwartiermaker in de voorbereiding op de herindeling vanaf januari 2018 en beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur vanaf januari 2019.

Kwartiermaker

Als kwartiermaker ontwikkelt u samen met medewerkers producten, diensten en beleid voor de nieuwe gemeente en geeft u sturing aan de implementatie hiervan. Daarnaast adviseert en ondersteunt u de Stuurgroep en draagt u de visie van de nieuwe gemeente uit. Het herindelingsadvies en het rapport Verbindend in beweging (pdf, 6 MB) (het gaat om een conceptversie; we zijn nog in overleg met de BOR) neemt u als vertrekpunt voor de invulling van uw rol. U werkt in opdracht van de Stuurgroep en werkt nauw samen met de vier gemeentesecretarissen vanuit het Secretarissenoverleg. U bent voorzitter van het Secretarissenoverleg, WOR-bestuurder en bewaakt de samenhang van het verandertraject met de raden en nieuwe griffie.

Gemeentesecretaris/algemeen directeur

Vanaf de herindeling bent u gemeentesecretaris van de gemeente Westerkwartier. Hiermee zorgen we voor continuïteit van de dienstverlening en duidelijkheid bij medewerkers en bestuurders. Het samengaan van vier gemeentelijke organisaties, de herpositionering van gemeenschappelijke regelingen en het met elkaar starten in een nieuwe organisatie vraagt veel van medewerkers en bestuurders. Dat vraagt om ondersteuning en ontwikkeling bij de wijze van (samen)werken en de samenvoeging van de verschillende culturen tot één Westerkwartiercultuur. We groeien geleidelijk naar een beoogde organisatie met zelforganiserende teams in een periode van ongeveer vijf jaar.

Als gemeentesecretaris ondersteunt u het nieuwe college van b&w, bent u eindverantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie en bent u hiervoor het gezicht naar buiten. Uw hoofdtaken zijn:

  • eerste adviseur van het college: u ondersteunt het bestuur en bevordert de integrale advisering. Vanuit deze taak bent u verantwoordelijk voor de realisatie van de strategische en operationele doelen;
  • eindverantwoordelijke voor het optimaal functioneren en de continue doorontwikkeling en innovatie van de organisatie: u zorgt voor de doorontwikkeling van de organisatie zoals verwoord in het rapport Verbindend in beweging. U bewaakt de hoofdlijnen en speelt een actieve rol in het veranderproces van de organisatie;
  • integraal leidinggevende: u geeft integraal leiding aan de hele organisatie;
  • verbinder: u verbindt en signaleert vanuit lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen;
  • WOR-bestuurder: als bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden voert u het overleg met de ondernemingsraad.

Uw kwaliteiten

U heeft een academisch werk- en denkniveau en ruime managementervaring en -kwaliteiten in een politiek-bestuurlijke omgeving. U heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. U heeft ervaring met het (bege)leiden van complexe veranderingsprocessen en daarin aantoonbare resultaten bereikt. U heeft kennis van bedrijfsvoering en procesmanagement. U beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden. U heeft een heldere visie op (de rol van) de moderne overheid in een veranderende samenleving. U bent in staat medewerkers te stimuleren tot een professionele houding met aandacht voor de wensen van de inwoner en het bestuur. Verder bent u besluitvaardig, vernieuwend, vertrouwengevend en de drijvende kracht achter de verdere ontwikkeling van de gemeente Westerkwartier. U heeft affiniteit met medezeggenschap. U bent inspirerend voor anderen en resultaatgericht. Daarnaast bent u verbindend, duidelijk en realistisch. U weet de visie over de bestuurlijke positionering van de gemeente Westerkwartier in ontwikkeling en ook daarna uit te dragen.

Wij bieden

We bieden u een aantrekkelijke en dynamische functie in een organisatie met grote ontwikkelingen en opgaven. De ontwikkeling van de organisatie zien we als een uitdagend traject. Voor de functie is maximaal schaal 17 beschikbaar (maximaal van 8.484,-). We bieden tot 1 januari 2019 een benoeming aan bij gemeente Zuidhorn. Aan het eind van 2018 volgt een evaluatie en bij een positieve evaluatie treedt u vanaf de herindelingsdatum in vaste dienst bij de gemeente Westerkwartier.

Sollicitatie

Bent u de kwartiermaker/beoogd gemeentesecretaris die we voor de gemeente Westerkwartier zoeken? Mail dan vóór maandag 18 september uw cv met motivatie naar sollicitatie@zuidhorn.nl.

Gesprekken

De eerste ronde gesprekken staan gepland op vrijdag 6 oktober. De gesprekken vinden plaats met twee selectiecommissies. In elke commissie zitten twee leden van de Stuurgroep, een lid van het Secretarissenoverleg, een lid van het zittende management, een lid van de BOR en een adviseur HRM. Op vrijdag 13 oktober staan de vervolggesprekken gepland met één selectiecommissie. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. Deze staan gepland op 23 en 25 oktober. In week 45 houden we een arbeidsvoorwaardengesprek, waarna we een benoemingsbesluit nemen. De bedoeling is dat de nieuwe beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur per 1 januari 2018 in dienst treedt.

Meer informatie

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Martin Schomper, gemeentesecretaris gemeente Leek, telefoonnummer (0594) 551573 of 06-22785374. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met Janneke Miedema, HRM-adviseur gemeenten Leek en Marum, telefoonnummer (0594) 551536.

Bijlagen

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter