14 september: openbare vergadering Raadsgroep en presentatie raadswerkgroepen

Wilt u meer weten van wat de gemeenteraadsleden doen met het oog op de herindeling? Kom dan naar de presentatie van de raadswerkgroepen op donderdag 14 september a.s.. Bijna alle raadsleden hebben zitting in één of meerdere werkgroepen en bereiden zaken voor op het gebied van de identiteit en het functioneren van de raad van de nieuwe gemeente Westerkwartier, de inrichting van de griffie, burgerparticipatie en communicatie, ICT, Planning & Control, Sociaal Domein, Omgevingswet, verbonden partijen en in een later stadium de gemeenteraadsverkiezingen die in november 2018 gehouden worden. De presentatie start om 19:00 uur in dorpshuis “De Rotonde” in Niekerk.

Het programma is als volgt:
1. 19.05 uur Visie op de nieuwe raad
2. 19.10 uur Burgerparticipatie & Raadscommunicatie
3. 19.15 uur P&C cyclus
4. 19.20 uur Functioneren raad
5. 19.25 uur ICT raadsdomein
6. 19.30 uur Inrichten griffie
7. 19.35 uur Omgevingswet
8. 19.40 uur Verbonden Partijen
9. 19.45 uur Sociaal Domein
10. 19.50 uur Werkgroep verkiezingen; o.a. cursus Politiek Bewust/Politiek Actief

Aansluitend vindt de vergadering van de Raadsgroep Herindeling plaats. Ook bij deze vergadering bent u van harte welkom. Voor aanwezige belangstellenden is er gelegenheid gebruik te maken van algemeen spreekrecht of in te spreken over een te behandelen onderwerp. U kunt maximaal drie minuten het woord voeren. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht dan verzoeken wij u dit uiterlijk om 12.00 uur op de dag van de vergadering kenbaar te maken door het sturen van een e-mail aan het secretariaat van de Raadsgroep Herindeling: k.buursma@marum.nl. Telefonisch aanmelden via 0594 – 64 13 33 is ook mogelijk.

Bekijk de agenda van de Raadsgroep.

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter