Raden besluiten over Herindelingsadvies

Op 24 mei 2017 besluiten de gemeenteraden van Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn over het Herindelingsadvies. Eerder deze maand hebben de raden deze stukken al voorbesproken. De vier vergaderingen zijn openbaar en vinden gelijktijdig plaats in de betreffende gemeentehuizen vanaf 19.30 uur.

Formele proces

Om te komen tot dit Herindelingsadvies hebben de raden op 16 maart 2016 een kadernotitie voor de herindeling vastgesteld. In deze notitie hebben de gemeenten op hoofdlijnen een aantal kaders vastgelegd over hoe de nieuwe gemeente er uit moet gaan zien. Deze kaders zijn verder uitgewerkt in het Herindelingsontwerp, dat de formele basis vormt voor de herindeling en door de raden op 19 januari 2017 is vastgesteld.

Vervolgens heeft het Herindelingsontwerp acht weken ter inzage gelegen. In totaal zijn er veertien zienswijzen ingediend. De zienswijzen worden besproken in een ‘reactienota zienswijzen’ die bij het herindelingsadvies is gevoegd als bijlage.

Nadat het Herindelingsadvies is vastgesteld gaat het naar Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Die stuurt het, voorzien van een eigen advies, door naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarna volgt de procedure om te komen tot een nieuwe wet voor de nieuwe gemeente. Op 21 november 2018 vinden vervolgens raadsverkiezingen plaats voor de nieuwe gemeente. De wet treedt 1 januari 2019 in werking.

Documenten
  • Herindelingsadvies versie 10 mei 2017 (pdf, 301,27 KB)
  • RV herindelingsadvies (Grootegast) (pdf, 4,76 MB)
  • Bijlagen bij het Herindelingsadvies (pdf, 7 MB)
  • E-mail updates

    Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
    Facebook
    Twitter