Raadsgroep: Publiek moet kunnen volgen wat we doen

Een belangrijk onderdeel in het herindelingsproces is de rol van de Raadsgroep. De Raadsgroep bespreekt alle herindelingszaken en adviseert de vier gemeenteraden in het Westerkwartier hierover. De daadwerkelijke besluitvorming blijft bij de vier gemeenteraden. De Raadsgroep bestaat uit één lid per fractie van de vier gemeenteraden. Wat heeft de Raadsgroep op 9 februari 2017 besproken?

Evaluatie Raadsgroep

De Raadsgroep stelt voor om voortaan openbaar te vergaderen. Voor publiek moet het mogelijk zijn in de tweede fase, de bouwfase van de herindeling, te volgen waar het over gaat en in te spreken. Dit voorstel ligt nu bij de gemeenteraden, die hier op 24 mei een besluit over nemen. Het is de bedoeling dat de Raadsgroep mandaat krijgt om namens de vier gemeenteraden besluiten te nemen. Zo hoeven bepaalde besluiten niet aan alle vier gemeenteraden worden voorgelegd.

Zienswijzen volksraadpleging

Het herindelingsontwerp is ter inzage gelegd. Iedereen kon daar zienswijzen op indienen. Deze zienswijzen worden meegenomen wanneer de raden op 24 mei het herindelingsadvies vaststellen.

Nieuwe secretaris eind 2017

In het laatste kwartaal van 2017 wordt gestart met het zoeken naar een nieuwe gemeentesecretaris en griffier. Eerst moet het eerste functieboek hiervoor worden opgeleverd. Dat wordt gedaan door de ambtelijke werkgroep bestuursfilosofie, managementfilosofie en organisatieontwikkeling (BMO). In dit eerste functieboek staan alle strategische functies. Later wordt in een tweede functieboek de rest van de ambtelijke organisatie opgenomen. Deze wordt opgesteld ná de aanstelling van de nieuwe secretaris.

Hoe ziet de Raadsgroep er eigenlijk uit?

©Ditiswesterkwartier.nl

Achterste rij v.l.nr. D.U van der Wier, A.M. Sijperda, R.J. Gjaltema-van der Laan, H. Westra, J. Wessels, M.W.W. van der Linden, G.A. van Werven, J.A. Gutman, K.P. Siegers, M.H. Boog, T. Homans-Bouma, P.H. Holsappel, H. Schipper. Voorste rij v.l.n.r. H. Bergsma-de Lange, M. Eeken-Hermans, T.M. Haseloop-Amsing, H.K. Jongman, W. Hoornstra, M.F. Veenstra, I. van Deventer-van Dellen.

Bekijk de presentatie van de conceptnotitie over verantwoordelijkheid, rollen en het processchema van de Raadsgroep (pdf, 616 kB).

Lees het besluitenverslag van de vergadering van 9 februari (pdf, 370 kB).

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter