Interview Sietse Smit

Sietse Smit

Sietse Smit werkt voor de Veiligheidsregio Groningen en is de clustercommandant van het Westerkwartier. Zes brandweerposten vallen onder zijn verantwoordelijkheid: Grijpskerk, Oldehove, Zuidhorn, Marum, Leek en Grootegast. Sietse Smit doet dit sinds 2015 en heeft 7 medewerkers en 110 vrijwilligers onder zich. Vóór de reorganisatie in 2014 viel de brandweer direct onder de betreffende gemeente, nu valt de brandweer onder de Veiligheidsregio. Hoe kijkt hij tegen de aanstaande herindeling aan?

Wat betekent de gemeente voor u en uw organisatie?

“Na onze reorganisatie in 2014 is een andere samenwerking ontstaan met de gemeente. Dat was wel wennen. Voorheen viel de commandant onder de gemeente en hadden we een eigen budget dat was goedgekeurd door één gemeenteraad. Nu gaan er 23 burgemeesters over, want zoveel gemeentes zitten er in de Veiligheidsregio Groningen.

De invloed van de gemeenteraad is beperkter geworden en de lijntjes zijn langer. Voorheen kon ik snel overleggen, nu maak ik daarvoor afspraken. Gemeenteraden hebben regelmatig vragen. Dat is soms lastig. Ik moet vier gemeenten bedienen, dus ik moet mijn tijd hierover verdelen. Voor alle vier gemeenten in het Westerkwartier moet meer geld voor de brandweer worden betaald. Het is lastig uit te leggen dat je voor dat geld niet direct méér zichtbare brandweerzorg krijgt. Dit komt vooral doordat alle gemeenten in Groningen volgens een vastgestelde verdeelsleutel bijdragen aan de veiligheidsregio.

Ik denk dat de contacten in het Westerkwartier tussen de brandweer en de gemeenten best goed zijn. Wel is het voor ons soms zoeken van bij wie we moeten zijn. Sommige lijntjes zijn doorgeknipt na de reorganisatie. Een punt waaraan we nu willen werken is contacten aanhalen met de gemeente.”

Begrijpt u waarom de gemeenten voor een herindeling kiezen?

“Ik begrijp de herindeling wel. Het Westerkwartier is een homogeen gebied. De uitdagingen qua brandweerzorg zijn hetzelfde. Ons cluster met zes brandweerkazernes omvat precies het gebied van de toekomstige gemeente. Er is straks één gemeente met 60.000 mensen. Dan ben je aan de ene kant nog niet té groot, maar kun je wel zaken groter regelen. Ik heb bij onszelf gezien dat je efficiënter bent als je groter bent. Dat kan niet meteen. Nu pas, drie jaar na onze reorganisatie, zie ik dat zaken soepeler gaan. Dat komt omdat je veel zaken opnieuw op moet zetten. Daarna kun je echter slagvaardiger zijn.

Nu vraag ik me wel eens af of alle benodigde kennis bij de gemeenten in het Westerkwartier aanwezig is. Ik snap dat dat nu niet kan, je kunt niet voor één of twee keer per jaar een gespecialiseerd iemand in dienst nemen. Dat kan straks wel.

“Qua veiligheid is het Westerkwartier niet een gebied met enorme risico’s. Maar je hebt hier bijvoorbeeld wel te maken met een snelweg, een spoorlijn en het Van Starkenborghkanaal.”

Nu zijn er nog verschillen tussen de gemeenten. De afstand tussen de brandweer en de gemeente Leek en Zuidhorn is veel korter dan in Marum en Grootegast. Bij de grotere gemeenten heb ik contact op ambtelijk niveau, bij Marum en Grootegast heb ik vooral contact met de burgemeester. Die verschillen zijn wel lastig.

Het wordt een uitdaging om de lijntjes kort te houden. Nu is er veel contact tussen blusploegen en gemeenteraden en burgemeesters. Is dat er straks ook nog, als er één gemeenteraad en één burgemeester is en zes brandweerposten? Dit contact is nodig, want veiligheid is een belangrijk issue.”

In de toekomst willen we het risicobewustzijn groter maken op het gebied van brandveiligheid. Dat mensen zelf gaan nadenken: hebben we wel genoeg rookmelders en hangen ze op de goede plek? Wij kunnen als brandweer niet 60.000 mensen bedienen, wij zijn maar een kleine organisatie. We willen daarom meer samenwerken met de gemeente. WMO medewerkers komen bij veel mensen thuis die niet zelfredzaam zijn. Dat is ook onze doelgroep. Samenwerken gaat gemakkelijker als we straks één gemeente zijn.”

Wat is volgens u de identiteit van het Westerkwartier?

“Het Westerkwartier heeft een paar grote kernen, maar het heeft ongeveer dezelfde uitstraling. Veel kleine dorpen en mooie natuur. Er zijn wel verschillen tussen de mensen hier te zien. Dat hoor je alleen al aan de taal. In Leek zijn verder veel mensen georiënteerd op de stad, in de dorpen zijn mensen meer op zichzelf gericht. Het is belangrijk om die inwoners mee te nemen in een besluitvormingsproces en niet te zeggen: “Zo doen we het”.

Qua veiligheid is het Westerkwartier niet een gebied met enorme risico’s. Maar je hebt hier bijvoorbeeld wel te maken met een snelweg, een spoorlijn en het Van Starkenborghkanaal. Je zit hier met grote rijafstanden. Het lukt ons niet altijd om binnen de afgesproken tijd ter plekke te zijn. We kunnen echter er niet zomaar een extra kazerne bijzetten.”

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter