Raadsgroep: Openbaarheid ter discussie

Een belangrijk onderdeel in het herindelingsproces is de rol van de Raadsgroep. De Raadsgroep bespreekt alle herindelingszaken en adviseert de vier gemeenteraden in het Westerkwartier hierover. De daadwerkelijke besluitvorming blijft bij de vier gemeenteraden. De Raadsgroep bestaat uit één lid per fractie van de vier gemeenteraden. Wat heeft de Raadsgroep op 12 januari 2017 besproken?

Openbaarheid vergaderingen

Afgesproken is dat de werkzaamheden en werkwijze van de Raadsgroep in de volgende vergadering wordt besproken. Een van de onderwerpen is dan of in het vervolg de bijeenkomsten met de Raadsgroep openbaar worden maar ook of er mogelijkheid komt voor inwoners om in te spreken over de onderwerpen die op de agenda staan.

Dorpsbelangen Kommerzijl

De Raadsgroep stelt voor om de brief die Dorpsbelangen Kommerzijl instuurde over o.a. schooldorpen, te beschouwen als een zienswijze op het herindelingsontwerp. Op die manier kan de visie van Dorpsbelangen Kommerzijl meegenomen worden.

Samenwerking met buurgemeente Noordenveld

In de toekomst blijft gemeente Noordenveld een belangrijke partner voor het Westerkwartier. Met deze gemeente wordt over het Sociaal Domein overlegd. In de komende periode worden de details uitgewerkt.

Werkgroepen

Inmiddels zijn zowel de ambtelijke als de raadswerkgroepen van start gegaan of gaan deze op korte termijn van start. Voor de ambtelijke werkgroepen zijn erg veel aanmeldingen. Daarom wordt gedacht aan klankbordgroepen. Een van de raadswerkgroepen organiseert op 16 februari een expertbijeenkomst over plattelandsontwikkeling. Zij nodigen belangstellenden daarvoor uit. Lees daarover meer op de herindelingswebsite.

Het besluitenverslag van de vergadering van 12 januari is op deze pagina te zien.

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter