Raadsgroep: Rol raadsgroep verandert

Een belangrijk onderdeel in het herindelingsproces is de rol van de raadsgroep. De raadsgroep bespreekt alle herindelingszaken en adviseert de vier gemeenteraden in het Westerkwartier hierover. De daadwerkelijke besluitvorming blijft bij de vier gemeenteraden. De raadsgroep bestaat uit één lid per fractie van de vier gemeenteraden. Wat heeft de raadsgroep op 8 december besproken?

Rol van de raadsgroep

De functie van de raadsgroep Herindeling wordt anders nadat de raden op 16 januari 2017 het herindelingsontwerp hebben vastgesteld. De rol van de raadsgroep was aanvankelijk voorbereidend, straks gaat het meer in de richting van adviseren en misschien besluitvormend als advies voordat de raad van de nieuwe gemeente er over gaat. In februari wordt de raadsgroep geëvalueerd. Er wordt dan ingegaan op de beslotenheid van de vergaderingen.

Inmiddels zijn een aantal raadswerkgroepen van start gegaan. Het gaat om de werkgroepen over het Sociaal Domein, Identiteit van de raad en Planning en Controle-cyclus. Deze werkgroepen komen te zijner tijd met voorstellen hoe de nieuwe gemeente er uit kan komen te zien.

Constructieve samenwerking met Winsum

Het proces rondom de volksraadpleging in Middag-Humsterland is redelijk probleemloos verlopen. Volgens de raadsgroep was er sprake van een constructieve samenwerking tussen de gemeente Winsum en Zuidhorn. In het eerste kwartaal 2017 worden de inwoners gehoord. Het Herindelingsontwerp ligt dan acht weken ter inzage en inwoners kunnen daarop reageren. Het Herindelingsontwerp voor de nieuwe gemeente Westerkwartier komt ook aan de orde in de gemeenteraad van Winsum omdat een deel van die gemeente, Middag Humsterland, straks bij het Westerkwartier gaat horen.

Het interne proces

Gemeentemedewerkers hebben zich in grote getale opgegeven om mee te werken aan de herindeling. Zij vormen samen een aantal ambtelijke werkgroepen. De komende maanden gaan zij van start.

Het besluitenverslag van de vergadering van 8 december is op deze pagina te zien.

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter