Raden stellen Herindelingsontwerp vast

Maandagavond 16 januari 2017 hebben de gemeenteraden van Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn het Herindelingsontwerp en het bijbehorende plan van aanpak voor de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier per 1 januari 2019 vastgesteld. Dinsdag 17 januari aanstaande stelt de gemeenteraad van Winsum dit Herindelingsontwerp vast.

Een deel van de gemeente Winsum, te weten de dorpen Ezinge, Feerwerd en Garnwerd, die in het Middag-Humsterland liggen, gaat met ingang van 1 januari 2019 over naar de gemeente Westerkwartier. Dit als gevolg van de uitslag van een volksraadpleging, die in november/december 2016 jaar is gehouden onder de inwoners van Middag-Humsterland. De meerderheid heeft hierin aangegeven na de herindeling bij de gemeente Westerkwartier te willen behoren. De raden van de gemeenten Winsum en Zuidhorn hebben besloten, op basis van deze uitslag, over te gaan tot een wijziging van de grens tussen beide gemeenten. Het gehele Middag-Humsterland wordt onderdeel van de nieuwe gemeente Westerkwartier. Dit is verwerkt in het Herindelingsontwerp.

Zienswijzen

Inwoners, ondernemers, buurgemeenten, maar ook andere belangstellenden kunnen de gemeenten laten weten, wat ze van de herindeling vinden. Ze kunnen hiervoor een zienswijze indienen. Dit kan vanaf 23 januari aanstaande gedurende acht weken door middel van een brief. De gemeenten plaatsen een officiële publicatie op hun gemeentepagina/gemeenteblad waarin staat aangegeven hoe en waar mensen hun zienswijze kunnen indienen. Dat kan een kritische, maar ook een ondersteunende zienswijze zijn. Na de periode van acht weken reageren de gemeenten op de zienswijzen. Eventueel vindt naar aanleiding van de zienswijzen een aanpassing van het Herindelingsontwerp plaats.

Herindelingsadvies

Na het verwerken van de de zienswijzen, behandelen de raden het Herindelingsontwerp opnieuw. Na vaststelling door de raden, krijgt het ontwerp de status van Herindelingsadvies. Hierna zijn de provincie, het Kabinet en het parlement aan zet. De provincie geeft een zienswijze op het Herindelingsadvies. Het Kabinet maakt een herindelingswet, die de Tweede en Eerste Kamer moeten goedkeuren. Na goedkeuring door beide Kamers, vinden eind 2018 gemeenteraadsverkiezingen plaats.

Voorbereidingen nieuwe gemeente

Ondertussen treffen de vier gemeenten (en deels ook Winsum) voorbereidingen, zodat de nieuwe gemeente Westerkwartier op 1 januari 2019 van start kan. De gemeenten gaan onder meer aan de slag met het omzetten van de visie uit het Herindelingsontwerp in beleid. Daarnaast moeten ook veel praktische, organisatorische en personele zaken worden geregeld.

 

Bekijk hier de vastgestelde stukken:
Herindelingsontwerp Westerkwartier (pdf, 3 MB)
Plan van Aanpak (pdf, 1 MB)

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter