Raden besluiten over herindelingsontwerp

Op 16 januari 2017 besluiten de gemeenteraden van Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn over het herindelingsontwerp en het bijbehorende plan van aanpak. In december hebben de raden deze stukken al voorbesproken. De vier vergaderingen zijn openbaar en vinden gelijktijdig plaats in de betreffende gemeentehuizen vanaf 19.30 uur.

Het Herindelingsontwerp vormt de eerste formele stap in de herindeling én stelt inwoners alvast in staat om inzicht te krijgen op de nieuwe gemeente. Een belangrijk onderdeel van het Herindelingsontwerp is de Strategische visie, die samen met inwoners, medewerkers en andere betrokkenen tot stand is gekomen. Zo is er gekeken naar de resultaten van de enquête die is uitgezet onder inwoners en naar de conclusies van de W-500 bijeenkomsten. In de visie wordt weergegeven hoe de nieuwe gemeente in hoofdlijnen eruit zal komen te zien.

De gemeenten Winsum en Zuidhorn hebben een volksraadpleging gehouden onder hun inwoners die in het Middag-Humsterland wonen. De uitslag van deze volksraadpleging is besproken in de beide raden op respectievelijk 6 (Winsum) en 7 (Zuidhorn) december. Beide raden hebben besloten op basis van de uitslag over te gaan tot een wijziging van de grens tussen beide gemeenten. Dit is inmiddels verwerkt in het herindelingsontwerp.

Uw mening

Wij horen graag wat u vindt van het herindelingsontwerp. U kunt uw mening schriftelijk (digitaal) kenbaar maken. Daarnaast was er gelegenheid om in te spreken tijdens de raadsvergaderingen in december. Na vaststelling van het Herindelingsontwerp in de raden, is er formeel inspraak van inwoners mogelijk door het indienen van een zienswijze. Na behandeling van deze zienswijzen en het eventueel verwerken daarvan in het Herindelingsontwerp, stellen de raden het Herindelingsontwerp vast. Het heet dan niet meer een ontwerp maar een herindelingsadvies. Vervolgens gaat het naar de provincie voor nadere advisering en uiteindelijk naar de Tweede Kamer voor beoordeling.

Documenten

De te behandelen stukken in de raden op 16 januari zijn hieronder in meest recente versie in te zien.

Herindelingsontwerp
Bijgevoegde documenten:
1. RV Herindelingsontwerp (pdf, 209.97 KB)
2. Raadsbesluit HO (pdf, 25.51 KB)
3. Herindelingsontwerp versie 21 december 2016 (pdf, 2.03 MB)
4. Verwerkingsoverzicht (pdf, 62.4 KB)
5. Advies Raadsgroep concept Herindelingsontwerp (pdf, 116.7 KB)

Plan van Aanpak
Bijgevoegde documenten:
1. RV Plan van aanpak (pdf, 139.18 KB)
2. Raadsbesluit PvA (pdf, 24.97 KB)
3. Plan van Aanpak versie 21 december 2016 (pdf, 844.81 KB)
4. Bijlage 2 bij het PvA – Communicatieplan 2016 (pdf, 981.57 KB)
5. Bijlage 3a bij het PvA – Werkagenda – Werkplan (versie 20161115) (pdf, 452.71 KB)

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter