Raadsgroep: Aandacht voor krimp

Een belangrijk onderdeel in het herindelingsproces is de rol van de raadsgroep. De raadsgroep bespreekt alle herindelingszaken en adviseert de vier gemeenteraden in het Westerkwartier hierover. De raadsgroep bestaat uit één lid per fractie van de vier gemeenteraden. Wat heeft de raadsgroep op 13 oktober besproken?

Middag-Humsterland

De volksraadpleging in Middag-Humsterland is van start gegaan nadat er duidelijk werd welke gemeenten in Noord-Groningen met elkaar samengaan. De resultaten van de volksraadpleging worden behandeld in de gemeenteraden van Zuidhorn en Winsum. Verder is er een onafhankelijke commissie die meekijkt naar de uitslag. Hierin zitten de voormalige burgemeesters Yvonne Van Mastrigt en Bertus Fennema. De resultaten van de volksraadpleging zijn op deze pagina te bekijken.

Planning herindeling

Vanwege de besluitvorming rondom Middag-Humsterland is de behandeling van het herindelingsontwerp en het Plan van Aanpak door de gemeenteraden uitgesteld. Deze worden nu in januari behandeld. De startdatum van de nieuwe gemeente blijft wel staan op 1 januari 2019. De nieuwe planning via deze pagina te bekijken.

Krimp bevolking Westerkwartier

Het herindelingsontwerp waarin de visie van de nieuwe gemeente staat, moet volgens de raadsgroep worden aangepast. Nu staat daar nog dat bevolkingskrimp niet aan de orde is in het Westerkwartier. Dat klopt niet. Daarom komt er nu in het herindelingsontwerp te staan dat er zowel groei als krimp binnen de nieuwe gemeente voorkomt en dat de totale bevolking vanaf 2020 gaat krimpen. Daar dient rekening mee gehouden te worden.

Het besluitenverslag van deze vergadering is op deze pagina te zien. Het volgende verslag van de raadsgroepvergadering van 8 december wordt na 12 januari 2017 openbaar gemaakt.

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter