Raden bespreken Herindelingsontwerp

In december bespreken de gemeenteraden van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn het herindelingsontwerp en bijbehorende plan van aanpak. De planning is dat de vier raden op 16 januari 2017 beide documenten vaststellen.

Het Herindelingsontwerp vormt de eerste formele stap in de herindeling én stelt inwoners alvast in staat om inzicht te krijgen op de nieuwe gemeente. Een belangrijk onderdeel van het Herindelingsontwerp is de Strategische visie, die samen met inwoners, medewerkers en andere betrokkenen tot stand is gekomen. Zo is er gekeken naar de resultaten van de enquête die is uitgezet onder inwoners en naar de conclusies van de W-500 bijeenkomsten. In de visie wordt weergegeven hoe de nieuwe gemeente in hoofdlijnen eruit zal komen te zien.

De gemeenten Winsum en Zuidhorn hebben een volksraadpleging gehouden onder hun inwoners die in het Middag-Humsterland wonen. De uitslag van deze volksraadpleging wordt besproken in de beide raden op respectievelijk 6 (Winsum) en 7 (Zuidhorn) december. Als beide raden besluiten tot een wijziging van de grens tussen beide gemeenten, dan zal dit nog verwerkt worden in het herindelingsontwerp.

Uw mening

Wij horen graag wat u vindt van het herindelingsontwerp. U kunt uw mening schriftelijk (digitaal) kenbaar maken, maar u kunt ook inspreken tijdens de raadsvergaderingen in december. Voor meer informatie hierover verwijzen wij graag naar de websites van de vier gemeenten. Daar verschijnen de agendastukken van de betreffende raadsvergaderingen zo spoedig mogelijk.
Gemeente Grootegast, raadsvergadering 13 december
Gemeente Zuidhorn, raadsvergadering 19 december
Gemeente Leek, raadsvergadering 21 december
Gemeente Marum, raadsvergadering 21 december

Na vaststelling van het Herindelingsontwerp in de raden, is er formeel inspraak van inwoners mogelijk door het indienen van een zienswijze. Na behandeling van deze zienswijzen en het eventueel verwerken daarvan in het Herindelingsontwerp, stellen de raden het Herindelingsontwerp vast. Het heet dan niet meer een ontwerp maar een herindelingsadvies. Vervolgens gaat het naar de provincie voor nadere advisering en uiteindelijk naar de Tweede Kamer voor beoordeling.

Documenten

De te behandelen stukken zijn hieronder in meest recente versie in te zien.
Herindelingsontwerp versie 8 september (pdf, 2 MB)
Bijlage herindelingsontwerp: Planning van activiteiten (pdf, 255 kB)
Plan van Aanpak versie 14 september (pdf, 821 kB)
Bijlage PvA: communicatieplan (pdf, 1 MB)
Bijlage PvA: Werkagenda (pdf, 482 kB)

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter