Raadsgroep: We krijgen het druk

Een belangrijk onderdeel in het herindelingsproces is de rol van de raadsgroep. De raadsgroep bespreekt alle herindelingszaken en adviseert de vier gemeenteraden in het Westerkwartier hierover. De daadwerkelijke besluitvorming blijft bij de vier gemeenteraden. De raadsgroep bestaat uit één lid per fractie van de vier gemeenteraden. Wat heeft de raadsgroep op 8 september besproken?

Middag Humsterland

De volksraadpleging kan georganiseerd worden in Middag-Humsterland, zo blijkt uit een reactie van Gedeputeerde Staten. Deze volksraadpleging heeft echter wel gevolgen voor de planning. De gemeenteraden zullen nu op een later moment het herindelingsontwerp definitief vaststellen. De fuseerdatum van 1 januari 2019 komt niet in gevaar.

Plan van Aanpak

Naast bestuurlijke stappen die de gemeenten zetten, zijn ook steeds meer ambtenaren achter de schermen met de herindeling bezig. Om de ambtelijke organisaties en de griffies samen te voegen is een Plan van Aanpak opgesteld. “Een indrukwekkend stuk, we krijgen het druk,” aldus de raadsgroep over het plan.

Zodra het herindelingsontwerp door de raden is vastgesteld starten er werkgroepen. Elke werkgroep gaat met een bepaald werkveld aan de slag, denk aan dienstverlening of het sociaal domein. Een conceptversie van het Plan van Aanpak is hier in te zien (pdf, 958 kB).

Uitkomsten W-500

De werkgroepen gaan daarnaast aan de slag met de uitkomsten van de W-500. Dat zijn ideeën, tips en adviezen van bewoners en andere belanghebbenden. Een deel van de resultaten van de W-500 is eerder al opgenomen in het concept herindelingsontwerp.

Herindelingsontwerp

Het herindelingsontwerp is een formele verklaring dat de vier gemeenten in het Westerkwartier samen één nieuwe gemeente willen vormen. In het ontwerp wordt ingegaan op de organisatie en visie van de nieuwe gemeente. De raadsgroep spreekt zich positief uit over het herindelingsontwerp.

Wel zijn er een aantal opmerkingen gemaakt over de strategische visie. De raadsgroep heeft per opmerking een advies uitgebracht. Deze zijn hier terug te lezen (pdf, 656 kB). Een conceptversie van het herindelingsontwerp zelf is hier in te zien (pdf, 2 MB).

Het complete besluitenverslag van de raadsgroepvergadering van 8 september is op deze pagina te zien.

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter