Plan van Aanpak herindeling

Onlangs heeft de Raadsgroep Herindeling ingestemd met behandeling van het Herindelingsontwerp en het Plan van Aanpak. Het Plan van Aanpak gaat in op de uitvoering van het herindelingsproces. Dat is belangrijk voor de komende fase, waarin de gemeenten aan de nieuwe gemeente Westerkwartier willen bouwen.

Het plan laat zien welke aspecten worden geregeld en op welke wijze de vier gemeenten dat gezamenlijk willen doen.

Het Plan van Aanpak omvat onder andere de doelstellingen, uitgangspunten, organisatie, planning en financiering van de nieuwe gemeente.

Een conceptversie van het Plan van Aanpak is hier in te zien: Plan van Aanpak conceptversie 14sept2016 (pdf, 958 kB).

Het plan heeft twee aparte bijlagen. Ten eerste het communicatieplan met daarin een planning, deze kunt u hier inzien: bijlage-plan-van-aanpak-communicatieplan (pdf, 1.209 kB). De tweede aparte bijlage is de werkagenda van de gemeenteraden en het werkplan van de griffie, deze is hier te bekijken: werkagenda-raden-werkplan-griffie (pdf, 692 kB).

Nu de Raadsgroep Herindeling heeft ingestemd met het Plan van Aanpak, zullen de vier gemeenteraden het plan kunnen behandelen.

In verband met de volksraadpleging rond het Middag Humsterland wordt behandeling van het Herindelingsontwerp aangehouden en kunnen de raden ook nog niet spreken over het Plan van Aanpak. Zodra het Herindelingsontwerp kan worden behandeld in de raden zal ook het Plan van Aanpak in de raden worden behandeld.

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter