Herindelingsontwerp nieuwe gemeente

Onlangs heeft de Raadsgroep Herindeling ingestemd met behandeling van het Herindelingsontwerp en het Plan van Aanpak in de raden. Het Herindelingsontwerp vormt de eerste formele stap in de herindeling én stelt inwoners alvast in staat om inzicht te krijgen op de nieuwe gemeente.

Een belangrijk onderdeel van het Herindelingsontwerp is de Strategische visie, die samen met inwoners, medewerkers en andere betrokken tot stand is gekomen. Zo is er gekeken naar de resultaten van de enquête die is uitgezet onder inwoners en naar de conclusies van de W-500 bijeenkomsten. In de visie wordt weergegeven hoe de nieuwe gemeente in hoofdlijnen eruit zal komen te zien.

Een conceptversie van het Herindelingsontwerp is hier te lezen: concept-herindelingsontwerp-13sept2016 (pdf, 1.815 kB).

Nu de Raadsgroep Herindeling heeft ingestemd met het Herindelingsontwerp, zullen de vier gemeenteraden het plan behandelen. In verband met de volksraadpleging rond het Middag Humsterland zal deze behandeling echter nog op zich laten wachten omdat in het Herindelingsontwerp onder andere de juiste grenzen moeten zijn opgenomen.

Na vaststelling van het Herindelingsontwerp in de raden, is inspraak van inwoners mogelijk. Na behandeling van deze inspraakreacties en het eventueel verwerken daarvan in het Herindelingsontwerp, stellen de raden het Herindelingsontwerp vast. Het heet dan niet meer een ontwerp maar een herindelingsadvies. Vervolgens gaat het naar de provincie voor nadere advisering en uiteindelijk naar de Tweede Kamer voor beoordeling.

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter