Verslag W-500

Op 15 en 16 juni hebben bijna 300 inwoners en vertegenwoordigers van organisaties uit de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn meegedacht over de nieuwe gemeente Westerkwartier. De vier gemeenten hebben de uitkomsten van die avonden in een verslag laten opnemen.

Thema’s

In het verslag wordt verder ingegaan op negen verschillende thema’s die inwoners naar voren hebben gebracht. Het gaat om bestuursnabijheid, landschap, voorzieningen, cultuur, bereikbaarheid, onderwijs, economie, leefbaarheid en zorg.

Wilt u meer weten over de uitkomsten van de W-500? Het volledige verslag is als pdf-document te lezen via de volgende link: http://herindeling.westerkwartier.nl/wp-content/uploads/2016/07/Verslag-W-500.pdf

Vervolg

De inbreng tijdens de W-500 sluit daar waar algemeenheden zijn benoemd goed aan bij de strategische visie en heeft daarin een plaats gekregen. In het merendeel van de gevallen gaat het om concretere suggesties. Deze worden deze gebundeld en themagewijs meegenomen bij de bouw van een nieuwe gemeente. Werkgroepen zullen de suggesties van onze inwoners betrekken en daarvan vindt achteraf een terugkoppeling plaats. Daarnaast blijven we onze inwoners actief betrekken door het instellen van een burgerpanel, waar meerdere bezoekers van de W-500 zich voor hebben opgegeven.

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter