Aanmelden online burgerpanel

De gemeenten nodigen inwoners van het Westerkwartier uit via een online burgerpanel mee te denken over de nieuwe gemeente. Inschrijven kan via www.westerkwartierpanel.nl. Deelnemers kunnen de vragenlijsten via mobiele telefoon, tablet, laptop en pc invullen.

Op deze manier geven de gemeenten een vervolg aan het burgerparticipatietraject, waarvoor eerder een enquête is uitgezet en twee bijeenkomsten zijn georganiseerd.

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter