Hoort de nieuwe gemeente uw stem?

Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn willen op 1 januari 2019 samengaan onder de naam Westerkwartier, een vitale toekomst tegemoet! Dat staat nu mooi op papier. Maar natuurlijk kan dat niet zonder de inwoners van de huidige gemeenten te vragen om mee te denken. Lees de advertentiepagina met uitnodiging om tijdens een bijeenkomst mee te denken over de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier. De raadsleden hopen dat veel inwoners  gebruik maken van de gelegenheid hun mening en ideeën over de toekomst van de gemeente en hun leefomgeving naar voren te brengen. De  bijeenkomsten vinden plaats op 15 en 16 juni in de Postwagen, Hoofdstraat 53 in Tolbert van 19.00-22.15 uur. Aanmelden voor één van de bijeenkomsten kan tot en met 9 juni aanstaande via http://herindeling.westerkwartier.nl/aanmeldenw500 of via de bon in de advertentie.

pdf20160531Advertentiepagina

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter